Kolet Janssen

auteur

Al de dagen van ons leven


Voor leeftijd: volwassenen

Auteurs: Luc Anckaert, Stijn Demaré, Kolet Janssen, Rebekka Jonkers, Eric Seghers, Stijn Van Den Bossche en Peter Vansweevelt

Uitgegeven door Averbode
2008
590 pagina’s
ISBN 9789043515542 (Nederland), 9789031726554 (België)

Christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw


al de dagen 

Dit gezinsboek begeleidt families doorheen het leven. Gedichten, liederen, recepten, informatie, praktische tips, gebeden, verhalen, beelden en goede raad voor een dynamisch gezinsleven helpen het leven gestalte te geven – niet alleen op de feestdagen maar ook in het leven van elke dag.
Al de dagen van ons leven is een welkome raadgever in verschillende situaties:
– Hoe kunnen we ons huwelijk zinvol beleven?
– Hoe kunnen we onze kinderen waarden bijbrengen?
– Hoe bereiden wij doop, eerste communie en vormsel voor?
– Hoe beleven we de feestdagen in onze familie: verjaardagen, advent, Kerstmis, veertigdagentijd en Pasen?
– Wat kunnen we doen wanneer iemand gestorven is?
– Wat betekent het christelijk geloof voor ons concrete leven?
– Wat geloven mensen in andere religies?

Verkrijgbaar via:

Leesfragment

ANDERE LEVENSVORMEN

Celibatair in dienst van God en de Kerk
In onze tijd is het niet zo populair om voor de Kerk te werken. Het aantal priester- en kloosterroepingen is zo sterk gedaald, dat het parochieleven anders moest worden georganiseerd. Dat proces gaat nog steeds verder. Toch blijven er mensen nodig die zich full time bezig houden met het parochieleven. Anderzijds zijn er meer priesterroepingen op latere leeftijd. Daarnaast laten een aantal gehuwde mannen zich tot diaken wijden. En heel wat mensen volgen een opleiding tot pastoraal werk(st)er. Voor deze laatsten geldt geen celibaatsverplichting.

Priester
**getuigenis van Philippe van Tichelen, priester-kandidaat late roepingen**
Ik hoop een priester te kunnen zijn die dicht bij en met God leeft. Ik probeer altijd met veel liefde, warmte en enthousiasme met mensen bezig te zijn, ook internationaal. Ik voel dat mensen met religie worstelen. Ik wil hen een opening wijzen naar God, hoe bescheiden ook. Ik wil mensen de mogelijkheid geven die Kracht, die leidraad in hun leven, te herkennen en te erkennen, te voeden en door te geven. Ik wil dat vooral vertellen aan veertigers en ouderen. Vaak zijn zij van mening dat religie onvrijheid betekent. Mijn keuze nam ik evenwel oprecht in alle vrijheid.
(uit: Tertio, 19 december 2007, artikel van Lina Van Mellaert)

Priester word je door het sacrament van de priesterwijding. De bisschop legt je de handen op en geeft je zo de opdracht van God door om voor zijn mensen te zorgen en er leiding aan te geven. Als priester ga je voor in het geloof. Jezus is je grote voorbeeld. Het is je taak andere mensen te steunen en te bemoedigen in hun geloof. Je verkondigt het geloof en viert het in de sacramenten. Speciaal het sacrament van de eucharistie is het teken van de eenheid en de verzoening. Zo vier je met je gemeenschap de verbondenheid met God en met de wereldkerk.

Priesters hebben vele taken:
– als leider of medewerker in een parochie, een federatie, een dekenaat
– als pastor voor kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen
– als godsdienstleraar
– als ziekenhuis- of gevangenispastor, als legeraalmoezenier…

Eigenschappen om een goede priester te worden:
– een sterke band met Jezus Christus
– een groeiend geloofs- en kerkleven
– openheid voor het leven van mensen
– teamspirit
– psychische draagkracht
– bereid zijn om als celibatair door het leven te gaan
– goede contact- en communicatievaardigheden
– verantwoordelijkheidszin
– empathie en sociale vaardigheden
– interesse voor theologie en voor actuele vragen

Recensie

Judith Cockx schreef een recensie voor Rondom Gezin.