Kolet Janssen

auteur

Andreas en de draak

Voor leeftijd: 5 jaar en ouder
Auteur: Kolet Janssen
Illustrator: Evelien Van Landeghem

Uitgegeven bij De Eenhoorn
2022
40 pagina’s
ISBN 9 789462 916203

* Over hoe (verbaal) geweld een kind helemaal onderuit haalt
* Een moeilijk thema in een beeldschoon boek
* Met een hoopvol einde

Een pakkend verhaal over een jongen die leeft in een gespannen thuissituatie.

In het huis van Andreas woont een draak. Andreas is altijd op zijn hoede. Hij spitst zijn oren. Hoort hij de draak? Ongeduldig geschuifel van drakenpoten? Nijdig gesnuif van de drakensnuit? Maar ook als hij hem niet hoort, kan Andreas de draak voelen. Of zien. Of ruiken.

Verkrijgbaar via De Eenhoorn.

Leesfragment
Andreas huilt niet.
Of toch niet veel.
Niet meer dan vijf tranen
Hij ademt diep in en begint aan zijn huiswerk.
Een hele rij sommen.
Daar heeft hij zijn hoofd voor nodig.
Maar de helft van zijn hoofd luistert naar de draak.
Altijd.
Zijn sommen moeten het stellen met een half hoofd.
Soms is dat genoeg. Soms niet.
Maar de draak gaat altijd voor.

Soms komt de draak naar school.
Dan draagt hij een pak met een jas en nette schoenen.
Hij zet een aardig gezicht op.
Een gezicht dat hij thuis niet heeft.
‘Andreas is nogal stil,’ zegt de juf.
‘Hij speelt niet veel met de anderen.
Hij is traag met zijn werk.
Maar hij is wel lief en rustig.’
De draak knikt.
Hij schraapt zijn keel.
‘Ik was vroeger ook stil,’ zegt hij.
‘Dat wordt wel beter als hij ouder wordt.’
Hij lacht zijn tanden bloot.
Niemand ziet dat het drakentanden zijn.
Ook de juf niet.

Interview

Lees het interview over dit thema in MagaZijn (Ilse Cornu).