Kolet Janssen

auteur

Bijbelse vrouwen van nu


Voor leeftijd: volwassenen
Auteur: Kolet Janssen
Foto’s: Filip Naudts

Uitgegeven door Pelckmans Pro

2017
184 pagina’s
ISBN 978-94-6337-043-1

Bijbelse vrouwenverhalen in een nieuw kleedje

Over Maria, Lea, Susanna en de anderen.
De vrouwen in deze bundel hebben het Bijbelse stof van zich afgeschud. Ze leven in onze tijd en onze samenleving en toch worden ze geconfronteerd met dezelfde vragen en uitdagingen als hun Bijbelse zusters.Wie de Bijbelverhalen kent, zal verrast zijn over de actuele invulling. Wie zich herkent in de vrouwen uit deze verhalen, zal nieuwsgierig worden naar de Bijbelverhalen aan de oorsprong. Het zijn verhalen voor iedereen die inspiratie zoekt om zijn of haar plek in het leven te vinden.

Verkrijgbaar via Pelckmans Pro

Fragment
Op Kerknet.be kun je enkele verhalen lezen.
Het verhaal van Elisabet lees je hier.
Het verhaal van Lydia lees je hier.

Recensie
“De Bijbel schijnt op het eerste gezicht een mannenboek. Toch vervullen in talrijke passages vrouwen een doorslaggevende rol. Zij zijn heldinnen, verraadsters, verleidsters, soms zelfs levende doorkijkjes naar God. Of dat alles tegelijk”, opent Kolet Janssen. De godsdienstwetenschapper heeft voor haar jongste boekproject dertig van die (arche)typische personages in een fris, modieus kleedje gestopt. Met insteken en invalshoeken die meermaals verrassen. Zo is het wedervaren van oervrouw Eva in enkele pennentrekken geactualiseerd door een comapatiënte te portretteren. “Naar het beeld van vele Bijbelfiguren is Adams gezellin erg veelzijdig. Een ‘hervertelling’ vereist vandaar een keuze. In dat specifieke hoofdstuk heb ik ervoor geopteerd te focussen op hoe de ontwakende patiënte na haar coma een complete wereld herontdekt en opnieuw benoemt. Zoals in Genesis 2 ligt het leven binnen die ziekenhuiskamer klaar om volop geleefd te worden.”

Gebroken gezinnen

Elke figuur die de schrijfster uit oud- of nieuwtestamentische klei modelleert, staat voor een kruispunt in het bestaan of dient te kiezen tussen goed en kwaad. Telkens zijn de vertreksituaties eigentijds en realistisch. Gebrokenheid in al haar vormen komt frequent voor, niet het minst bij gebroken gezinnen. “De meesten onder ons maken van dichtbij of iets verderaf echtscheidingen mee”, geeft Janssen aan. “Betrokkenen proberen doorgaans in eer en geweten te handelen, zeker in het belang van de kinderen. Al zijn zelfs dan tekortkomingen vaak onvermijdbaar. Met mijn boek bewijs ik hoe de Schrift voor die aanzienlijke groep evenzeer lessen bevat en inspiratie geeft. De Bijbel biedt niet uitsluitend houvast aan wie volledig volgens het boekje leeft – voor zover zoiets überhaupt mogelijk is.”

Wie zonder zonde is…

Indien de context dankzij Janssens verbeeldingskracht grondig geactualiseerd is, geldt dat des te meer voor de morele dilemma’s. “Overspel schijnt de dag van vandaag niet langer een afschuwelijke, onherstelbare zonde die ‘daders’ op publieke verontwaardiging komt te staan”, preciseert ze. “Daarom heb ik Jezus’ interventie ten bate van een overspelige vrouw als basis genomen voor een scène rond iemand die vluchtmisdrijf pleegt. Na dat soort vergrijp stelt de goegemeente tegenwoordig iemands gedrag openlijk aan de kaak. Wat ongeacht de situatie overeind blijft, is Jezus’ tegelijk relativerende en confronterende boodschap wanneer een menigte iemand belaagt: ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’ (Joh 8,7, nvdr).”

Levend water

Een volgend markant motief in Bijbelse vrouwen van nu blijkt de religieus als vertrouwenspersoon en raadgever. “Het religieuze leven is dan wel minder prominent aanwezig in onze samenleving, een aanzienlijke groep toont zich nog altijd geïntrigeerd door kloosterlingen. Zij vormen door hun afwijkende kledij en dagindeling voor sommigen een steen des aanstoots. Tegelijk werkt hun advies als het spreekwoordelijke steentje in de schoen; het helpt om op termijn de juiste beslissingen te treffen. In mijn bundel reageert Tina bijvoorbeeld eerst afwijzend tegenover een pater die terloops van haar fles drinkt. ‘We hebben allemaal dorst’, orakelt dat personage in zijn pij. Een remake van Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse Fotina waarin gebabbel over water evenzeer uitmondt in een diepzinnig gesprek over de bestemming van ons leven. ‘Het water dat ik geef, zal in jou een bron worden van eeuwig leven’, klinkt dat in het evangelie.” Een stroom die langs zowel Bijbelverhalen als Janssens werk voortkabbelt, voor man en vrouw.

Joris Delporte in Tertio 8/3/2017
zie ook hier.