Kolet Janssen

auteur

De droom van God


Voor leeftijd: 8 jaar en ouder (informatief)

Auteur: Kolet Janssen
Illustrator: Tine Vercruysse

Uitgegeven door Averbode
1998
68 pagina’s
ISBN 90-317-1370-8

De tien geboden op een eigentijdse manier aan jonge mensen verteld


dedroomvangod 

‘Gij zult niet stelen! Gij zult niet doden!’ klinkt het dreigend in het Oude Testament. Deze voorschriften van God noemen wij ‘de tien geboden’: leefregels die God aan de joden gaf om goed te leven.
Kunnen wij nog iets beginnen met eeuwenoude regels? Zijn ze niet stilaan beschimmeld en rijp voor de vuilnisbak? Of kunnen ze toch nog iets voor ons betekenen? En wat dan?
Dit boek wil je meenemen naar elk van de tien geboden. Om te kijken hoe ze voor ons – heel anders dan vroeger – toch weer springlevend kunnen worden. Van winkeldiefstal tot ontwikkelingshulp en de juiste aanpak van de ouders, het komt allemaal aan bod. Je leest hoe de tien geboden ons kunnen helpen in deze tijd te leven als kinderen van God. Met de moeilijkheden én de kansen van nu.

Verkrijgbaar via

Leesfragment
‘Is het dan zo erg om een beeld van God te maken?’ vraagt Pieter.
‘Het gevaar bestaat dat mensen heel vlug vergeten dat het maar om een beeld gaat’, legt mama uit. ‘Zo’n beeld geeft altijd maar een deeltje weer van wie God is. Enkele van zijn duizenden eigenschappen. Die kunnen natuurlijk wel belangrijk zijn, maar ze zeggen natuurlijk lang niet alles over God.’
‘Wij kunnen ook niet alles zeggen over God’, bedenkt Sara. ‘God is toch veel groter dan ons mensenverstand.’
‘Juist daarom moet je oppassen met beelden’, knikt mama. ‘Zo’n beeld, hoe goed bedoeld ook, is altijd een beetje verkeerd en onvolledig.’
‘Denk je maar eens in hoe zwarte mensen zich moeten voelen als ze God de Vader altijd afgebeeld zien als een blanke man’, merkt papa op. ‘Net alsof God een beetje meer van de blanken is. Terwijl Hij natuurlijk boven alle huidskleuren staat.’
‘En waarom gaan wij er zomaar van uit dat God een man is’, zegt mama fijntjes. ‘Dat is toch ook eenzijdig!’
‘Maar we noemen Hem toch Vader!’ protesteert Pieter.
‘In de Bijbel wordt God soms ook moeder genoemd’, antwoordt mama. ‘God is namelijk ook zorgzaam en teder als een moeder.’

Recensie
De 10 geboden vormen het uitgangspunt voor dit boekje. De auteur probeert aan te geven hoe deze geboden vandaag nog zin en betekenis kunnen hebben. Per hoofdstuk wordt één gebod behandeld. Vaak valt zo’n hoofdstuk uiteen in twee delen. In een eerste gedeelte wordt een aanleiding uitgetekend om te praten over het gebod, bv. iemand die vloekt aan tafel omdat zijn boterham met jam op zijn broek valt. In een tweede gedeelte volgt dan een interview. De kinderen zelf interviewen de meest uiteenlopende mensen, o.a. een iconenschilderes, een onderzoeksrechter, abt Ulrik Geniets, verschillende gezinnen. De auteur heeft nog een tweede bedoeling. Praten over God is vandaag de dag niet zo gemakkelijk. De 10 geboden kunnen hierbij helpen. Denk bv. aan het kerkbezoek; in een aantal gezinnen steeds opnieuw een strijdpunt. Via gesprekken met kinderen toont de auteur aan op welke manier ouders dit onderwerp kunnen aanpakken en hoe kinderen tot nadenken over deze onderwerpen worden aangezet. Ook wie in de basisschool godsdienstles geeft, kan uit dit bundeltje heel wat inspiratie halen.
Het boekje is volledig geschreven vanuit het standpunt van kinderen van 9 tot 12 jaar. Het is vlot leesbaar, maar of sommige vragen echt door kinderen gesteld worden, durf ik te betwijfelen. Met aantrekkelijke illustraties van Tine Vercruysse.

Hilde Debacker
Vlabin 15.01.99

De tien geboden: hebben zij nog betekenis voor ons en de jonge generatie in deze tijd? Dat is de rode draad in dit kleine, in Vlaanderen uitgegeven boekje. Hoofdrolspelers zijn Sara en Pieter en wat vrienden en vriendinnen. Zij zijn het die kritische vragen stellen over de tien geboden, soms aan hun ouders, soms aan een buitenstaander. Bij het eerste gebod komt verslaving aan de orde. Verslaving is eigenlijk een soort afgodendienst. Bij ‘Gij zult niet doden’ heeft een gesprek plaats met een rechter over het straffen van een moordenaar. Maar ook een gesprek in huiselijk kring over pesten. Met een abt en een pastoraal werkster praten ze over God: wie of wat God voor hen is en hoe zij in hun dagelijks leven tonen, dat God belangrijk voor hen is. Bij ‘Gij zult niet stelen’ worden kleine winkeldiefstallen besproken, het stelen uit armoede en ook: belastingontduiking. Over ‘verliefd zijn’ en de waarde van het gezin worden aan de ouders kritische vragen gesteld. Schrijfster heeft kans gezien om in eenvoudige taal, in open, gelijkwaardige gesprekken tussen kinderen en volwassenen, de tien geboden weer handen en voeten te geven voor ons leven nu. Bevat aardige zwart-witte tekeningen. Aanbevolen. Vanaf ca. 10 jaar.

Wies Stael-Merkx
NBD Biblion 1998

Kolet Janssen geeft op vraag een lezing over geloof doorgeven aan (klein)kinderen.