Kolet Janssen

auteur

Even stil


Voor leeftijd: 8 tot 10 jaar

Uitgegeven door Averbode
2002
72 pagina’s
ISBN 90-317-1488-7

Bidden samen met kinderen, in hun eigen taal 


evenstil 

Dit gebedenboekje voor 8-10 jaar wil in de eerste plaats een hulp zijn om samen met kinderen in de klas of in het gezin te bidden. De auteur gaat uit van de eigen taal van kinderen, hun ervaringen, hun gevoelens en relaties.
Waar denk je aan als je het woord ‘bidden’ hoort? Aan ernstige gezichten en deftige woorden? Sommige mensen bidden zo. Dat is één manier. Maar bidden is veel méér: het is nadenken en lachen, boos en verdrietig zijn, vragen stellen en antwoorden vermoeden. Bidden heeft te maken met alles en nog wat, van ruzie maken tot Allerheiligen vieren, en van blij zijn om de zon tot bang zijn voor oorlog. Bidden is over dit alles praten met God!

Verkrijgbaar via

Leesfragment
binnenkort

Recensie
In het bundeltje voor de 8 tot 10-jarigen ziet Kolet Janssen bidden op de eerste plaats als nadenken over alles wat met het leven te maken heeft. Dat is even goed “ruziemaken” als “Pasen” en daar hooren zeker ook gevoelens bij. De gebeden zijn in een eenvoudige taal gesteld. Voorliggende teksten kunnen kinderen tot een gebed stimuleren. En dat is een van van de bedoelingen van de samenstelster. Opvallend positief is verder het doorbreken van de stereotiepe beeldvorming in verband met God; God is én vader én moeder. Op deze manier komt Kolet Janssen tegemoet aan problemen die weleens rijzen. Met kinderen uit éénouder- of gebroken gezinnen. Kinderen worden in deze gebeden niet opgezadeld met schuldgevoelens in verband met de ellende in de wereld rondom hen. In gebeden rond deze items wordt vooral onmacht uitgesproken en om morele steun gevraagd.

Hilde Debacker
Leesidee Jeugdliteratuur december 1999