Kolet Janssen

auteur

God & Co


Voor leeftijd: 8 jaar en ouder (informatief)

Auteur: Kolet Janssen
Illustrator: An Candaele

Uitgegeven door Davidsfonds/Ten Have
2006
126 pagina’s
ISBN 90-77942-17-3

Over geloven altijd en overal
Wat betekent geloven nu eigenlijk? Wat en waarom geloven hindoes, boeddhisten, joden, christenen, moslims en andere mensen? Hoe beleven en vieren ze elke dag hun geloof? Hebben ze leermeesters? Welke naam geven ze hun god? Heeft geloven minpunten, en wat voor goeds brengt geloven in je leven?


God & Co 

Eet je in de hemel echt rijstpap met een gouden lepeltje?
Wanneer leefde Boeddha?
Vieren moslims kerstmis?
Waarom doen joden een mantel aan als ze bidden?
Lezen hindoes ook de bijbel?
Meer dan 5 miljard mensen op de wereld geloven. Niet allemaal in dezelfde god en niet allemaal op dezelfde manier. Maar allemaal geloven ze in iets wat groter is dan de mens. Iets dat hun leven zin geeft en hen helpt om gelukkiger te worden.
Kolet Janssen maakt kinderen wegwijs in de wirwar van al die verschillende godsdiensten. Ze heeft het over geloof in diverse tijden, plaatsen en vormen. An Candaele zorgt voor de fijne illustraties.

Verkrijgbaar via

Filmpje: Kolet vertelt over haar geloofsboeken

Leesfragment
Geloven, de meest verspreide ziekte?
Van elke honderd mensen op onze aarde, zijn er 85 die één of ander geloof aanhangen. Niet meer dan 15 op 100 mensen beweren dat ze niet gelovig zijn. Van de zes miljard mensen op onze wereldbol zijn er meer dan vijf miljard gelovigen, hoe verschillend ook. Je hoeft je dus niet eenzaam te voelen als je gelovig bent. Gelovig zijn is geen afwijking. Het is geen ziekte. Het is normaal, net zo normaal als niet geloven.
Het percentage gelovige mensen is wel niet netjes gelijk verdeeld over de hele wereld. Er zijn landen, waar zowat iedereen gelovig is, en andere landen zoals het onze, waar gelovigen een minderheid zijn.
Aan de meeste mensen kun je niet zien of ze geloven of niet. Alleen in sommige godsdiensten dragen de leden of bepaalde groepen (zoals kloosterlingen) herkenbare kledij. Meestal leven gelovige mensen net zoals iedereen: ze houden van hun man of vrouw, ze trouwen en krijgen kinderen, ze werken om de kost te verdienen, ze doen leuke dingen in hun vrije tijd. In de meeste gevallen helpt hun geloof hen om gelukkiger te leven, om beter te weten wat ze willen, om uiting te geven aan hun diepste overtuiging en gevoel op de grote momenten van hun leven. Geloven is gewoon een stuk van hun leven.

Recensie
Overal ter wereld wonen mensen die geloven. Maar ze geloven niet allemaal op dezelfde manier. Er bestaan verschillende godsdiensten die elk op een verschillende manier de geloofsbeleving invullen. Ze proberen een antwoord te geven op belangrijke levensvragen: hoe begon het leven, wat is er na de dood, wat is goed en kwaad. Elke godsdienst heeft zijn eigen leermeesters en een aparte manier om zijn God aan te spreken. Rituelen zijn anders en er wordt op diverse manieren met het woord van God omgesprongen. Kortom: godsdiensten zijn gelijk en toch heel verschillend. Je leert alles over de namen van God, de heilige boeken, afscheidingen binnen een godsdienst en zelfs de plus- en minpunten van het geloof. En hoe zit het met geloven vandaag? Ben je voor of tegen? Is er nog een toekomst voor het geloof?
Dit boek biedt een knap overzicht van verschillende thema’s en godsdiensten. Er wordt vergeleken, typische kenmerken worden aangehaald en speciale regels uitgediept. In 24 hoofdstukken geeft de auteur een duidelijk beeld over de hedendaagse geloofssituatie. In een vlotte tekst worden diverse punten aangehaald die passen binnen het thema van dat hoofdstuk. Enkele voorbeelden of korte verhalen werden in een kader geplaatst. Bovenaan de bladzijden staan kleurige tekstballonnen met uitspraken van kinderen en jongeren rond elk thema. Zo merk je onmiddellijk wat er leeft bij de jeugd, hun ideeën zijn zeer uiteenlopend. De expressieve illustraties sluiten mooi aan bij de lay-out van de tekst. Dat maakt dit boek aantrekkelijk om in te snuisteren en uit voor te lezen. Er staan zoveel interessante weetjes in, dat je het moeilijk in één keer kan uitlezen. En als je op zoek bent naar iets specifieks, kan je vooraan de duidelijk inhoudstafel gebruiken om snel het gezochte te vinden. Dit boek maakt veel duidelijk over gebruiken en tradities, je krijgt inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen de godsdiensten. Handig want met die verschillen krijgt iedereen te maken.

Mik Ghys
mei 2006

Wie de titel goed leest, merkt meteen dat dit boek over de wereldgodsdiensten gaat. Dat gebeurt niet op de traditionele, schoolse manier door het overlopen van de verschillende belangrijke items van die godsdiensten en met foto’s van de verschillende rituelen. De auteur vertrekt vanuit een poging om onder woorden te brengen wat geloven is en wat mensen aanzet tot geloven. Ze doet dit in een bevattelijke uitleg en door gebruik te maken van citaten in gekleurde tekstballonnen, afkomstig van zowel gelovigen als ongelovigen. Natuurlijk kan Janssen niet om de wezenlijke elementen van geloven heen, zoals leven na de dood, beelden en tussenpersonen, verschijningen en wonderen, namen voor God. Maar daarnaast besteedt ze ook aandacht aan moeilijk te vatten aspecten zoals het bestaan van goed en kwaad en het probleem van het lijden. Ze hanteert hierbij het principe dat alle aspecten bespreekbaar zijn, maar dat niet op alle vragen een voor iedereen bevredigend antwoord te geven is. Voor volwassen lezers komt bij sommige subtitels zoals bv. ‘God is overal’ een herinnering aan de Mechelse catechismus om de hoek kijken, maar de antwoorden zijn wel veel ruimer. In de eerste plaats omdat het in dit boek om de vijf wereldgodsdiensten gaat. Maar ook omdat de interpretatie veel ruimer is. Bv. in ‘woonplaats van God’ gaat het niet alleen over gebouwen, maar ook over pelgrimages en over hoe God in je huis een plaats kan krijgen. De auteur stelt de vraag of al die godsdiensten niet op hetzelfde neerkomen en maakt een zakelijke vergelijking. De laatste vijf delen in het boek vormen samen een soort afsluiting, over de minpunten van het geloof (oorlog in de naam van God of fundamentalisme), de pluspunten (kunst en cultuur, grote denkers, leer over goed leven), het verschil tussen geloven en bewijzen, een discussie over ‘geloof vandaag’ en ‘de toekomst van God’.
Doorheen het ganse boek klinkt de gelovige overtuiging van Kolet Janssen door, maar die wordt nergens opgedrongen. De illustraties van An Candaele zijn grappig en ze slagen erin het ernstige onderwerp luchtiger te maken. Dat gebeurt door middel van een engel die in alle hoofdstukken de dienst uitmaakt. De engel is een tienjarig jongetje (?) met een wit gewaad, zwarte vleugels, een donker uiterlijk en kroeshaar met daarin een reggae-haarband. Hij bekijkt het allemaal vanop afstand, vanaf zijn wolkje en met de nodige humor. Een erg geslaagd geheel.

Hilde Debacker
De Leeswelp, 31 december 2006

Vertaling in het Koreaans

Kolet Janssen geeft op vraag een lezing over geloofsopvoeding van (klein)kinderen.