Kolet Janssen

auteur

Hoor je wat ik zeg?


Voor leeftijd: 8 jaar en ouder (informatief)

Auteur: Kolet Janssen
Illustrator: Anne Westerduin

Uitgegeven door Davidsfonds/Kok
2005
155 pagina’s
ISBN 90-80829-03-X

Nieuwe kindergebeden
Bidden is God vertellen wat je bezig houdt. Ook al krijg je niet meteen een antwoord. Een gebed kan over alles en nog wat gaan. Over leuke en verdrietige momenten. Over vragen die je hebt of gevoelens die je verwarren.


Hoor je wat ik zeg 

Bidden kan je op elk moment. Op jouw eigen manier.

 • wanneer je op reis gaat
 • als je je ergert aan je ouders
 • bij de afwas
 • tijdens de advent of op Driekoningen
 • als iemand je een plezier heeft gedaan
 • onder een sterrenhemel
 • als je juf ziek is
 • bij de eerste sneeuw
 • op een moment dat je je eenzaam voelt
 • als je opa ziek is
 • terwijl je nadenkt over God

Kolet Janssen geeft je woorden om met God te praten. Elke dag opnieuw. Stil in je eentje, samen met anderen. Thuis of op school. Aan tafel of voor het slapengaan. Korte, eerlijke gebeden die echt passen bij wat je als kind meemaakt. Anne Westerduin maakte frisse, gevoelige illustraties bij de vele gebeden.

Verkrijgbaar via

Filmpje: Kolet vertelt over haar geloofsboeken

Leesfragment
Gebed voor als je van computerspelletjes houdt

God,
Als ik op mijn computer speel,
Ben ik een soort God.
Ik maak mensjes en schiet ze neer.
Ik geef ze eten of rijd ze te pletter.
Ik zorg voor voorraad en wegen
En laat ze winnen of verliezen.
Ik amuseer mij best!
Toch ben ik niet zo’n God als jij.
Ik lach en juich als ik de vijand vermoord.
Jij niet. Jij huilt vast om elke mens die sterft
Of pijn heeft. Jij bent lief.
Ik woon graag in jouw computer, God.
Gebed voor als je met iemand veel ruzie maakt
Mijn broer is een varken.
Dat heb ik hem gezegd.
Hij denkt alleen aan zichzelf.
Hij doet nooit wat hij belooft.
En dan speelt hij thuis mooi weer.
Ik ben razend op hem.
‘Ik wil je nooit meer zien!’ heb ik geroepen.
Maar stel dat zoiets echt gebeurt?
Ik zou hem toch wel missen, denk ik.
Hij is tenslotte mijn broer.
God, kun jij niet iets doen
Aan die eeuwige ruzie tussen ons?
Ja, ik weet het wel,
Zoiets moet ik zelf opknappen.
Help me dan maar,
Want het zal niet makkelijk zijn!
Gebed voor als je ouders gescheiden zijn
Vandaag ben ik bij mijn mama,
En morgen weer bij mijn papa.
Papa en mama zijn niet meer dol op elkaar,
Maar gelukkig nog wel allebei op mij.
Dat is niet altijd makkelijk.
Maar het scheelt toch wel dat ik het weet.
‘We scheiden nooit van jou’, hebben ze gezegd.
En daar houd ik ze aan.
Nu moet ik alles twee keer vertellen,
En heb ik twee bedden en twee plaatsen aan tafel.
’s Ochtends weet ik soms niet waar ik ben,
en soms vergeet ik mijn spullen bij de een,
als ik ze bij de ander nodig heb.
Maar meestal lukt het me wel.
Zo houd ik ze allebei vast.
God, zorg jij voor allebei mijn ouders?
Ook al zijn ze niet meer samen?
Dankjewel.

Recensie

Dit gebedenboek probeert je duidelijk te maken dat je eender waar, eender wanneer kan bidden: op vakantie, alleen in je bed, aan het zwembad, tijdens de afwas, na een feest… Bidden is even stilstaan, zo begrijp je beter wat er gebeurt en denk je er even over na. Een gebed kan dan ook over vanalles gaan: iets leuks, iets verdrietigs, iets dat je meemaakt op school, iets dat je ziet op tv, iets dat je hoort…
Dit boek biedt je wat hulp aan. In zeven hoofdstukken vind je gebeden voor allerlei situaties: over het leven van elke dag, feesten en speciale momenten, vriendschap en liefde, het mooie in de natuur, ruzie en onbegrip, ziekte, pijn en dood en groter dan jezelf. De auteur heeft het erg luchtig aangebracht om te tonen dat bidden heel dicht bij jezelf staat. Zo heeft ze een gebed voor ‘als je van computerspelletjes houdt’ of ‘als je je kamer moet opruimen’. Ook ‘als je ziet dat iemand gepest wordt’ of ‘als je wilde planten ziet’ geven aanleiding tot een gebed. Door de keuze van de onderwerpen toont de auteur dat werkelijk alles aanleiding kan zijn tot een gebed, tot even stilstaan en nadenken.
Aan het begin van elk hoofdstuk vind je ook een verhaal uit de bijbel dat aansluit bij het thema. Zo kan je zien dat sommige gebeurtenissen van alle tijden zijn. Achteraan in het boek staat nog een gebedsdobbelsteen. Die kan je in elkaar knutselen en gebruiken op een moment dat je het nodig hebt. Een handig trefwoordenregister sluit het geheel af. De speelse illustraties nodigen uit om het boek open te slaan en brengen je onmiddellijk in de juiste sfeer. Je kan er alleen van genieten of samen met anderen, thuis of op school, ’s morgens, ’s middags of ’s avonds. Een praktisch leeslint helpt alvast om het boek veel te gebruiken.

Mik Ghys
Pluizuit 7 april 2005

De gebedenbundel is opgedeeld in zeven hoofdstukken die elk een ander element bestrijken dat met het leven van kinderen te maken heeft. Dat gaat dan van ‘het leven van elke dag’ over ‘feesten en bijzondere gebeurtenissen’, ‘de natuur’ over’ ruzie, ziekte, pijn en dood’ naar het eerder abstracte ‘groter dan ik’. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een bijbelpassage waarbij zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament gebruik gemaakt wordt. De bijbelpassages zijn vooral bedoeld om aan de jonge gebruikers van de bundel duidelijk te maken dat mensen uit de bijbel fundamenteel met dezelfde dingen bezig waren als wij. In het ‘Woord vooraf’ dat bovenstaande informatie bevat, wordt aangegeven op welke manier de gebedenbundel te gebruiken is. Het eerste hoofdstuk opent met een bijbelpassage uit Prediker waarvan ik denk dat ze boven het niveau van de doelgroep, zit vooral omwille van het woordgebruik. Daardoor gaat de problematiek van deze in se waardevolle tekst de kinderen te boven. De tweede bijbelpassage gaat over Jezus die zijn vrienden leert bidden. Door de manier waarop dit verhaal gekaderd wordt zal het zeker aanslaan bij de doelgroep. De gebeden in dit hoofdstuk zijn herkenbaar voor kinderen. Jammer dat God af en toe als grote tovenaar voorgesteld wordt. Het tweede hoofdstuk draait rond feesten; zowel kerkelijke als burgerlijke en echte kinderfeesten zoals verjaardagen. Mooie gebeden en één ervan wordt de betekenis van de ‘Geest’ goed verklaard. Het verhaal over David en Jonathan leidt het hoofdstuk in, met gebeden die zowel te maken hebben met oma’s en ooms als met ergernis op familiefeesten en huisdieren. Ingeleid door het Scheppingsverhaal, wordt de natuur in al haar schoonheid behandeld in hoofdstuk vier. De seizoenen, de planten, de sterren, alles krijgt zijn plaats in gebeden die eenvoudig, begrijpelijk maar erg waardevol zijn. Eenzaam zijn, gepest worden, willen luisteren naar iemand, je onbegrepen voelen… een heleboel gevoelens waarmee kinderen wel eens worstelen. Door het lezen van de gebeden in hoofdstuk vijf zullen ze er wellicht in slagen hun gevoelens meer op een rij te zetten. Doorheen het verhaal van het mosterdzaadje, dat eigenlijk een verhaal is over het Rijk Gods waar geen pijn, verdriet en dood meer zal zijn, probeert de auteur in de gebeden uit te leggen dat dat Rijk nog niet gerealiseerd is. Pijn, dood, verdriet, gemis, we worden er allemaal mee geconfronteerd en stellen er veel vragen bij. Dat gebeurt ook in de gebeden soms wanhopig, soms hopend, maar altijd omdat het voor kinderen om erg herkenbare situaties gaat, bv. schrik voor de tandarts, een vriend in het ziekenhuis, dood door een auto-ongeluk enz. Tenslotte is er het hoofdstuk ‘groter dan ik’ dat wordt ingeleid met het verhaal van Elia op de Horeb. In dit laatste deel van de gebedenbundel probeert Kolet Janssen kinderen oog te laten krijgen voor wat naar God kan verwijzen: een slapende baby, een wandeling in het bos, verliefdheid, de oertijd, gehandicapten… Het boek eindigt met twee gebeden die over ‘nadenken’ gaan. Het eerste gebed probeert de vragen van kinderen betreffende God bij elkaar te brengen, het tweede verwoordt de twijfels rond al dan niet geloven. Kolet Janssen slaagt er ook via deze gebeden in kinderen woorden te geven om met God te praten over alles wat hen bezig houdt en dat is toch waar het bij bidden op aankomt. Ze krijgt hierbij sterke ondersteuning van Anne Westerduin die het boek levensecht en sprekend heeft geïllustreerd. Een prachtige bundel waarvan ik me kan voorstellen dat hij als communiecadeautje veel plezier zal bezorgen.

Hilde Debacker
De Leeswelp 31 december 2006

Kolet Janssen geeft op vraag een lezing over geloofsopvoeding van (klein)kinderen.