Kolet Janssen

auteur

Ik geloof dat ik geloof

Boeken > over geloof > Ik geloof dat ik geloof

ik geloof dat ik geloof

  • PRIJS: € 9.95
  • Reeks/Categorie: Religie
  • Averbode, ISBN-nr: 90-317-1264-7
  • Aantal pagina’s: 72

De traditionele geloofsbelijdenis op een levendige manier naar kinderen toe vertaald. Voor kinderen vanaf 9 jaar.
Dit boek wil je helpen te begrijpen wat er in de geloofsbelijdenis staat. Hoe deze moeilijke zinnen stuk voor stuk gaan over vragen die jij je ook stelt. Over leven en dood, over goed en kwaad, over God en Jezus en de Geest, over heiligen en de Kerk.
Vanuit de vragen van kinderen tussen 9 en 12 jaar legt Kolet Janssen uit hoe de bijna geheime boodschap van de geloofsbelijdenis kan ontcijferd worden tot een prachtige geloofsschat voor onze tijd.

Recensie : Dit boekje probeert de geloofsbelijdenis zoals die in de katholieke Kerk geformuleerd wordt, te verduidelijken voor kinderen. Dit gebeurt via gesprekken die een moeder-godsdienstlerares voert met haar eigen kinderen en twee van hun vriendjes. De gesprekken situeren zich in het dagelijkse leven en vertrekken vanuit gewone ervaringen, bv. een werkstuk maken voor de godsdienstles, naar de mis gaan… Ze zijn dus niet hoogdravend theologisch, maar staan dicht bij gewone mensen en zijn herkenbaar voor kinderen. Dat maakt het lezen natuurlijk ook prettig! Het is niet zo dat de auteur elk stukje van de geloofsbelijdenis apart behandelt en het daarbij laat. Uitdrukkingen die we dagelijks in de mond nemen, en die juist daardoor hun betekenis wat verloren hebben, worden ook verklaard, bv. “je bent een engel!”. Lastige vragen over de rol van de Kerk en de paus worden niet uit de weg gegaan. De grote verdienste van het boekje is dat het kinderen aanzet tot nadenken en misschien helpt dat wel om de geloofsbelijdenis niet langer gedachteloos op te dreunen.
[Hilde Debacker, 04.03.97 Vlabin]

ik-geloof-dat-ik-geloof.jpgCover Herdruk 2008