Kolet Janssen

auteur

Eerherstel voor de heks

Cathelyne Van den Bulcke, de buurvrouw van Anneken Faes uit mijn boek Het Duivelskind, krijgt eerherstel in Lier. Zij werd na foltering en bekentenissen in 1590 ter dood gebracht in een heksenproces.