Kolet Janssen

auteur

Help, ik geloof!


Voor leeftijd: volwassenen

Auteur: Kolet Janssen

Uitgegeven door Averbode
2000
77 pagina’s
ISBN 90-317-1642-1

Geloven met gezond verstand
‘Waarom is het zo moeilijk om in God te geloven? Is geloven geen vlucht voor de werkelijkheid? Maakt het een verschil in mijn leven of ik geloof of niet? Wat moet ik met sommige rare standpunten van de Kerk?’


helpikgeloof 

Heel wat mensen stellen zich deze en andere vragen over geloof. In de vieringen krijg je er vaak geen antwoord op. Daar gaat men er voor het gemak van uit dat de aanwezigen weten waarom ze daar zitten. Bij vrienden en kennissen is het geloof niet bepaald het meest populaire gespreksonderwerp. Dus blijven mensen zitten met hun vragen en hebben daar soms een ongemakkelijk gevoel bij.
In dit boekje gaat Kolet Janssen open en eerlijk met mensen in gesprek over hun geloofsvragen. Haar leidraad is het gezond verstand, dat kostbare vermogen van mensen om nuchter en concreet na te denken over het leven. Natuurlijk is dit geen garantie dat na lezing alle vragen opgelost zullen zijn. Maar wellicht biedt het enkele wegen tot antwoord, en kan het een aanzet zijn tot gesprek.

Verkrijgbaar via

Leesfragment
‘Het maakt toch niet uit welke godsdienst je hebt’, hoor je mensen wel eens zeggen. ‘In de grond gaan alle godsdiensten toch over hetzelfde?’ Als je jezelf in onze tijd overtuigd katholiek blijft noemen, loop je het risico voor fanatiek door te gaan, en dat is enkel nog voor sporttakken toegelaten. Voor godsdiensten en levensovertuigingen is het absoluut uit den boze.

(…) Geen enkel geloof is iets vrijblijvends. Je kunt niet van geloof veranderen zoals je van kleren verandert. Al is het in sommige middens een beetje mode geworden om dat wel te doen. Maar in de praktijk zijn mensen die alle godsdiensten over dezelfde kam scheren, vaak slecht op de hoogte van elk van deze godsdiensten, met inbegrip van degene waarin ze zijn opgegroeid.

Recensie

De titel van het boekje geeft duidelijk het perspectief aan waarin de auteur haar antwoorden op vragen van mensen rond geloven vandaag wil uitwerken. Janssen gaat uit van de vaststelling dat heel wat gelovige mensen zich vragen stellen over het bestaan van God, over de plaats van Christus binnen de grote godsdiensten, en over het belang van de kerkgemeenschap voor het concrete individuele leven van de gelovige. Jammer genoeg bieden de zondagse vieringen niet altijd de antwoorden op de vragen die bij de aanwezigen leven. Daarom brengt de auteur een aantal hedendaagse, klassieke en minder-klassieke vragen van de gelovigen bijeen, en biedt zij haar antwoorden aan de lezer aan. Janssen sluit heel nauw aan bij de gewone dagelijkse ervaring van de goedmenende gelovige mens, houdt haar verklaringen heel zakelijk en concreet, en — dankzij de vergelijkingen die ze uit het leven van elke dag weet te distilleren — komen haar conclusies als bijzonder vanzelfsprekend bij de lezer over. De auteur erkent dat haar omgang met kinderen, die antwoorden willen waar ze met hun verstand bijkunnen, haar dwongen deze aanpak te ontwikkelen en te vervolmaken. In een tijd waarin het steeds minder gewoonte wordt om over het eigen geloof met anderen te spreken, dient dit boekje zich aan de lezer als een heel directe, persoonlijke gesprekspartner aan. De publicatie is ook bijzonder geschikt als handleiding bij gesprekken over geloof en leven met God, Christus en de kerk vandaag.

Frans Peerlinck
Vlabin 20.07.2001

Kolet Janssen geeft op vraag een lezing over geloof doorgeven aan (klein)kinderen.