Kolet Janssen

auteur

Het grote Zwinvoorleesboek


Voor leeftijd: 5 jaar en ouder

Auteurs: Frank Adam, Kolet Janssen, Linda van Mieghem, Dirk Nielandt, Do Van Ranst, Guy De Troyer, Hilde Vandermeeren en Karel Verleyen
Illustrator: Anne Westerduin

Uitgegeven door Davidsfonds
2004
235 pagina’s
ISBN 9789059081130

Dierenverhalen geschreven door verschillende auteurs met steeds dezelfde hoofdpersonages: de ondeugende bergeend Gaga en het pientere konijn Timon.


grote zwinvoorleesboek 

Ze ontdekken het Zwin en maken kennis met een hoop andere dieren. Alles wat vliegt, krijst, huppelt, kwaakt, spitst, fladdert, duikt en zwemt, ontmoet elkaar tussen eb en vloed.
De verhalen zijn ingedeeld volgens de seizoenen en geven zowel de leuke als minder leuke kanten van een hechte vriendschap weer.

Verkrijgbaar via

Leesfragment
Gaga wipt door een ondiepe plas. Dan stapt ze over het zand. Haar pootjes zijn nat. Het zand blijft plakken. Het ziet er grappig uit: net alsof ze sokjes aan heeft! Gaga lacht.
‘Timon, kijk eens!’ wil ze zeggen.
Maar Timon is er niet. Ze heeft hem de hele middag nog niet gezien. Waar zou hij toch zitten?
Gaga vliegt naar de duinen. Daar zit Timon meestal. Ze kijkt achter struiken en graspollen. Maar Timon vindt ze niet.
Gaga roept. ‘Timon!’ De wind neemt haar stem mee. Niemand geeft antwoord.
Gaga zucht. Opeens hoort ze een stem. ‘Gaga!’ zegt de stem.
Hé, dat lijkt Timon wel! Gaga vliegt snel in de richting van de stem. Maar Timons lange oren ziet ze nergens.
Weer hoort ze de stem. ‘Gaga!’
Nu ziet Gaga waar de stem vandaan komt. Het is Koelie, de spotvogel, weer. ‘Gaga!’ roept hij vrolijk, en zijn stem lijkt precies op die van Timon.
Gaga fladdert naar Koelie. ‘Hé, weet jij waar Timon is?’ vraagt ze.
Koelie lacht. ‘Je was er lekker in getrapt, hé? Nee, ik heb Timon nergens gezien. Misschien op het strand?’
Gaga vliegt naar het strand. Het water kabbelt zachtjes. Het heeft ribbeltjes gevormd in het zand. Een zilvermeeuw vliegt met een sierlijke boog door de lucht. Het is Maura.
‘Hé, Maura’, roept Gaga. ‘Weet jij waar Timon is?’
Maura landt vlak naast Gaga. ‘Daarstraks zag ik hem in de duinen’, zegt ze. ‘Ben je daar al geweest?’
Gaga knikt. ‘Daar kom ik net vandaan. Timon heb ik niet gezien.’
‘Dan weet ik het ook niet’, zegt Maura. Ze wil weer opstijgen. ‘Als ik hem zie, geef ik je een seintje, goed?’
Gaga vliegt een eindje verder. Ze speurt naar Timon bij de kreken en in de slikken. Maar hij is nergens te vinden. Stilaan wordt ze een beetje boos. Waarom gaat Timon zomaar weg?

Recensie
In deze voorleesbundel vertellen bekende Vlaamse auteurs het verhaal van Gaga, de bergeend, en haar konijnenvriendje Timon die samen een hol delen in het Vlaamse natuurreservaat Het Zwin (op de grens van Zeeuws-Vlaanderen). De bundel is ingedeeld in 4 + 1 delen, beginnend én eindigend bij de lente. We beleven gevaren én avonturen met de dieren. In het laatste deel, de nieuwe lente, vinden Gaga en Timon beide een mannetje/vrouwtje. Dat diverse auteurs één verhaal vertellen, valt op wanneer Gaga of Timon ineens iets wél of niet meer kan, en, is het Halloweenverhaal wel een dieren-item? Desondanks een aantrekkelijke bundel verhalen voor dierenliefhebbers om voor te lezen aan kinderen vanaf 5 jaar. Verzorgde gebonden uitgave met aardige illustraties in kleur.

Annemarie Prins-Sleurink
NBD Biblion 2004