Kolet Janssen

auteur

Mondeling examen

Voor leeftijd: volwassenen

Auteurs: Kolet Janssen en Rebekka Jonkers

Uitgegeven door Acco
2010
64 pagina’s
Marc Vervenne 9789033478383
Antoon Vandevelde 9789033479649
Patrick Develtere 9789033479656
Mark Eyskens 9789033479663
Mia Leijssen 9789033479670
Christoffel Waelkens 9789033479687

Een reeks gesprekken met hoogleraren
Een universiteit is een verzamelplaats van vele wijze mannen en vrouwen. Echte wijsheid kenmerkt zich niet enkel door uitmuntendheid binnen het eigen vakgebied, maar ook door een evenwichtige en vernieuwende kijk op de wisselvalligheden van het dagelijks leven en de brede maatschappij. ‘Mondeling Examen’ is een reeks over werk en leven, gezin en geluk, verleden en toekomst, waarden en opvoeding, geloof en religie, het onverwachte en de dood.


mondeling examen 

‘Wat was uw droom als kind? Welke betekenis heeft uw werk voor de maatschappij? Wat heeft u geleerd van uw kinderen? Wanneer gebeurde het meest onverwachte in uw leven? Wanneer heeft u voor het laatst aan God gedacht? Wat is het grootste kwaad en de grootste deugd in onze maatschappij? Bent u bang voor de dood?’ zijn enkele van de vragen die aan de hoogleraren worden voorgelegd.

  1. Marc Vervenne, ere-rector en hoogleraar aan de faculteit godgeleerdheid, K.U.Leuven
  2. Antoon Vandevelde, decaan van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en hoogleraar aan de faculteit wijsbegeerte, K.U.Leuven
  3. Patrick Develtere, directeur van het HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving en hoogleraar aan de faculteit sociale wetenschappen, K.U.Leuven, sinds 2010 voorzitter van het ACW
  4. Mark Eyskens, minister van staat en emeritus-hoogleraar aan de faculteit economie, K.U.Leuven
  5. Mia Leijssen, psychotherapeute en hoogleraar aan de faculteit psychologie, K.U.Leuven
  6. Christoffel Waelkens, directeur van het Sterrenkundig Instituut van de K.U.Leuven en hoogleraar sterrenkunde, K.U.Leuven

Verkrijgbaar via:

Leesfragment
In het ziekenhuis in Bangalore waar ik mijn workshop gaf over existentieel welzijn, was de combinatie van fysieke, sociale, psychische en spirituele aspecten een vanzelfsprekend totaalpakket dat standaard werd aangeboden aan elke patiënt. Zorg voor het lichaam gaat samen met zorg voor de ziel en aandacht voor de volledige levenscontext van de persoon. In de counselinggesprekken kwamen alle factoren van levenshygiëne en existentieel welzijn uitvoerig aan de orde. Minstens drie van dergelijke gesprekken waren voor iedere patiënt verplicht: één bij opname, één voor de operatie, één bij ontslag. Wie vraag had naar meer, werd daarin tegemoetgekomen door een groot team van hooggekwalificeerde vrijwillige medewerkers. Uiteraard wil ik de situatie in India niet idealiseren, want er zijn daar ook heel veel problemen die wij hier gelukkig niet meer hebben. Toch heeft het mij gesterkt in iets dat ik in de toekomst hier ook meer wil beklemtonen. Ik heb als visie dat de spirituele dimensie meer vanzelfsprekend deel is van het menselijk leven. Nu is dit een taboe in vele kringen, terwijl het volgens mij op een heel natuurlijke wijze tot het leven en de essentie van mens zijn behoort. Het gaat er dan niet om of mensen religieus zijn of niet-religieus, want dat is eerder een buitenkant die op zich weinig zegt over spirituele verdieping. In mijn visie op mens-zijn, is de spirituele dimensie een wezenlijk aspect, waarmee de fysieke, de sociale en de psychische werkelijkheid op een diepere laag geleefd worden. Als die verdieping afwezig is, zie je allerlei problemen die mensen met kunst en vliegwerk proberen op te lossen. Ondanks materiële overvloed, blijft er een leegte, die in wanhoop en zinverlies kan eindigen.

Mia Leijssen