Kolet Janssen

auteur

Op zoek naar opa


Voor leeftijd: 4  jaar en ouder

Auteurs: Kolet Janssen en Emy Geyskens
Illustrator:
Marjolein Pottie

Uitgegeven door Uitgeverij Averbode (in de reeks Leesknuffels)
2012
30 pagina’s
ISBN 978-90-317-3558-7

Een grappig en spannend verhaal over een opa met Alzheimer
Artuur speelt met Marie in de tuin van oma en opa.
Plots hoort hij oma roepen: ‘Jaak!’
O nee! Opa is weer zoek.
Samen gaan ze op speurtocht naar opa.
Ze volgen elk spoor dat hij heeft achtergelaten.

In samenwerking met de Alzheimerliga.


Opzoeknaaropa 

Verkrijgbaar via:

Filmpje: Interview met Kolet en Emy

Leesfragment
Artuur wijst naar de grond. ‘Kijk!’
Een spoor van kruimels wijst de weg.
Tot aan het gebouw waar de bank is. Ze gaan naar binnen.
Achter het loket zit Dora.
Artuur drukt de foto tegen het loketraampje.
‘Jaak is inderdaad hier geweest’, spreekt Dora door de gaatjes in het glas.
‘Hij liet me schrikken met zijn paraplu.
Ik dacht even dat hij een overval wilde plegen.
Daarna legde hij een paar krenten neer.’
‘Hij dacht vast dat het centen waren’, glimlacht oma.
‘Die Jaak toch!’ zegt Dora. ‘Wacht, ik ga met jullie mee.’
De speurders van Operatie Jaak trekken weer verder.
Oma, Artuur, Marie, Marcel, Fritz, Yasmine en … Dora gaan op zoek naar opa.

Theatervoorstelling: Het vergeetbeestje