Kolet Janssen

auteur

Sammy krijgt pleegouders

Voor leeftijd: 4 jaar en ouder
Auteurs: Kolet Janssen en Emy Geyskens
Illustrator: Emilie Timmermans

Uitgegeven door Clavis in de reeks Bijdehand
In samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen
2015
28 pagina’s
€ 14,95
ISBN 978 9044823936

Een helder informatief prentenboek voor kinderen die als pleegkind of als pleegzus of -broer met pleegzorg te maken krijgen.
Met achter in het boek nuttige informatie voor (pleeg)ouders, leerkrachten en hulpverleners die meer willen weten over pleegzorg en hoe ze erover kunnen praten.

sammy_volledig

De mama van Sammy moet alles alleen regelen en ook werk zoeken. Voor Sammy zorgen lukt haar even niet. Voor een tijdje gaat Sammy in de week bij Frank, Roos en hun dochter Silke wonen. Sammy moet eerst erg wennen, maar daarna voelt hij zich niet alleen bij zijn mama, maar ook bij zijn pleeggezin thuis.

Verkrijgbaar via www.bol.com

Filmpje met interview met Kolet Janssen over pleegzorg

Fragment
‘Ga je mij nu verplegen?’ vraagt Sammy.
‘Waarom?’ wil Frank weten. ‘Ben je ziek?’
‘Nee’, fluistert Sammy, ‘maar jij bent toch mijn pleegouder?’
Frank lacht. ‘Pleegouders hebben niks met verplegen te maken.
Een pleegkind mag gewoon even bij andere mensen wonen.
Ik ben je pleegpapa. Roos is je pleegmama en Silke je pleegzus.
Maar je mama blijft gewoon je mama. Wij mogen je alleen even lenen.’

Recensie
Zonder diep in te gaan op de problemen die Sammy’s mama heeft, wordt op een duidelijke manier aan kleuters verteld wat het betekent om in een pleeggezin terecht te komen. Sammy ondergaat alle gebeurtenissen erg gelaten, wat waarschijnlijk in de realiteit wel anders kan verlopen. Zijn mama maakt duidelijk dat het tijdelijk is, dat die pleegouders goed voor hem zullen zorgen en dat zij altijd van hem zal blijven houden. Ze stelt hem gerust en dat maakt het eenvoudiger om zonder problemen de stap naar de pleegouders te zetten. Die vertellen nog eens op hun beurt waarom Sammy bij hen is en hoe dat verder zal lopen. Niet alleen interessant om kinderen duidelijk te maken wat een pleeggezin is, maar ook voor kinderen die een pleegbroer of –zus krijgen. Achteraan in het boek vind je nog nuttige informatie voor (pleeg)ouders, opvoeders en hulpverleners. Een nuttig en erg duidelijk prentenboek op maat van jonge kinderen.

Mik Ghys
www.pluizuit.be, juli 2015

Een fijn boek, het verhaal zelf is prettig om te lezen maar je kunt ook dankzij dit boek een kind voorbereiden op een verblijf bij pleegouders. Een kind weet dan gelijk wat hem of haar te wachten staat. Achterin het boek staan allerlei tips voor ouders en verzorgers maar ook verhalen van mensen en kinderen die zelf een pleegkind in huis hebben genomen. Wat ik prettig vind aan het boek is dat het realistisch is. Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, sommige dingen zijn voor het kind en de pleegouders soms best wel moeilijk maar ze komen er bijna altijd wel uit.
Bij het verhaal staan leuke, zachtgetinte afbeeldingen verspreid over twee pagina’s die mooi passen bij de inhoud van het boek. De tekst staat in de afbeeldingen en is goed leesbaar en prettig van toon. Prima boek.

Dettie Leestafel
www.goodreads.com, juli 2015

Knap hoe de auteurs ‘neutraal’, zonder te oordelen laten zien hoe anders alles is dan wat Sammy thuis gewoon is. Kinderen zijn dan wel flexibel, ze voelen toch goed aan of en hoe anders een situatie of de omgeving zijn.
Pleegzorg is een erg complexe thematiek, en moeilijk in één verhaal te vatten. Elk pleegzorgverhaal is anders. Toch zijn er veel herkenbare gemeenschappelijke trekjes. Die vormen de rode draad in dit boek. Het pleegkind is droevig bij het vertrek naar het pleeggezin maar kijkt er meteen ook naar uit. De band met thuis blijft reëel en krijgt vorm in kleine rituelen zoals even ‘slaapwel’ zeggen tegen de foto van de biologische mama, bij het slapengaan. Sammy krijgt pleegouders heeft een open einde. Ook dat is herkenbaar. Je weet niet hoe het afloopt voor het pleegkind en voor het pleeggezin…
In die zin vind ik dat de schrijvers van dit kinderboek er goed in geslaagd zijn om pleegzorg in kaart te brengen. Doordat het verhaal heel open blijft, kan je met kinderen in heel verschillende situaties met dit boek aan de slag. Het verhaal van Sammy vormt een aanzet tot een gesprekje thuis of op school en nodigt uit tot vragen en antwoorden.
De zakelijke info op het einde is kort, maar to the point. In de eerste klassen van de lagere school kan je van hieruit het thema aanbrengen in de praatronde of de tekst als uitgangspunt nemen voor een opdracht.
Als pleegmama, heb ik lang gezocht naar een boek voor kinderen dat het onderwerp op een fijne en realistische manier aanbracht. Ik vond een boek over beren, en boeken voor pubers. Sammy krijgt pleegouders zou ik zeker als aanknopingspunt gebruikt hebben om met mijn kinderen te praten over pleegzorg.

Sarah Auwerx, zelf pleegmama
Spes Leeswijzer, november 2015