Kolet Janssen

auteur

Interview

Schrijfsels > 4-12 jaar > Interview

danneels1.jpg

Interview kardinaal Danneels

BEN JE IN VORM?

‘Zullen we de kardinaal vragen of hij in God gelooft?’ lachte Joachim. ‘Doe niet zo stom’, zei Frederik. ‘Je vraagt hem toch ook niet of hij een vrouw heeft!’

Nee, Samuel-interviewers moeten serieus kunnen zijn. Toen de kardinaal binnenkwam en Karsten, Frederik (12) en Joachim (11) alledrie een hand gaf, lukte dat vanzelf.

Karsten: Toen ik ging beslissen of ik mijn vormsel zou doen, heb ik wel getwijfeld. Het is soms best moeilijk om te geloven. Andere kinderen lachen er af en toe om. En zelf vind ik sommige verhalen uit de bijbel ook nogal moeilijk om te geloven.

Kardinaal Danneels: Vroeger was het makkelijker om te geloven omdat iedereen geloofde. Maar het ging soms ook minder diep. Nu moet je er veel meer zelf achter staan. En er wordt met geloof wel eens gelachen, maar dat is altijd zo geweest. Geloof gaat nu eenmaal over zachte, tedere dingen en die zijn altijd gemakkelijk om belachelijk te maken. Vergevingsgezindheid bijvoorbeeld, dat verhaal van Jezus over de linker- en de rechterwang, dat klinkt gauw belachelijk. Toch is zo’n houding vaak de enige uitweg uit een spiraal van geweld.

Karsten: Heeft u zelf dan nooit getwijfeld?

Kardinaal Danneels: Natuurlijk heb ik mij wel eens de vraag gesteld: is dat wel allemaal waar? Dat is een normale vraag. Die moet je stellen, want als je gelooft, moet je ook je verstand gebruiken. Maar daarmee ben ik nog niet ongelovig geworden. Mijn geloof hangt niet af van wonderen, maar van Jezus, die er nog altijd is voor ons.

Joachim: Wij bewonderen Jezus omdat hij mooie parabels kon vertellen, omdat hij zoveel mensen kon meetrekken en omdat hij verderging, ook als het gevaarlijk werd. Wat betekent Jezus voor u?

Kardinaal Danneels: Dat zie ik ook allemaal in Jezus. En ook dat hij het opnam voor de kleinen en zwakken, dat hij ons leerde spreken met God, zijn Vader. En dat hij is opgestaan uit de dood, en daardoor nog altijd bij ons is.

Joachim: Bent u daardoor priester geworden? En kardinaal?

Kardinaal Danneels: Toen ik zo oud was als jullie wist ik natuurlijk nog niet dat ik ooit kardinaal zou worden, maar ik dacht er toch al een beetje aan om priester te worden. Ik zag Jezus graag, ik weet niet waarom. Ik was daar mee bezig. En dat is altijd zo gebleven.

Frederik: Voor ons betekent het vormsel: laten zien dat je christen wil zijn, zelf beslissen in plaats van je ouders, de stap zetten om te zeggen dat je echt bij de christenen wilt horen. Wat betekent het vormsel voor u?

Kardinaal Danneels: Als je een zeilboot bouwt, met alles erop en eraan, heb je toch eerst wind nodig voordat je kunt varen. Zo is het vormsel ook: je hebt alles al sinds je doopsel, maar bij het vormsel laat de Geest je wakker schieten en kun je beginnen te varen en je eigen leven in handen nemen. Of je kunt zeggen: bij het vormsel komt een christen ‘in vorm’, zoals een wielrenner in vorm moet zijn om goed te kunnen fietsen.

Karsten: Heeft u nog een goede raad voor kinderen van 12?

Kardinaal Danneels: In onze tijd is het heel belangrijk om ook na je vormsel te zoeken naar vrienden met wie je over geloof al eens kunt spreken. Overal bestaan er kleine groepjes van jongeren die daarover samenkomen. Want gewoon in de klas kan dat niet altijd. En helemaal in je eentje geloven is bijna niet te doen.

En ik wens jullie ook toe dat je niet gaat trappen in de val van veel geld verdienen en alleen je eigen zin doen. Het is zo mooi om al eens iets voor iemand over te hebben, zonder dat je er iets voor terugkrijgt.

En blijven bidden en naar de mis gaan, zodat je blijft horen over Jezus. Als je niet eet, ga je dood. Als je nooit naar de mis gaat, ga je vergeten wat geloven is.

En verder gewoon jong zijn en durven geloven dat je de wereld beter kunt maken!

danneels2.jpg

(foto’s: Frank Toussaint)

Uit Samuel 9, 2003