Kolet Janssen

auteur

Vingeroefeningen


Voor leeftijd: 12 jaar en ouder (informatief)

Auteurs: Els Beerten, Daniël Billiet, Kolet Janssen, Jan Simoen, André Sollie en Marita de Sterck

Uitgegeven door Afijn
2003
128 pagina’s
ISBN 90-77106-13-8

Tips van schrijvers voor schrijvers
Kun je schrijven leren?
Niet als je pasklare recepten zoekt.
Misschien wel als je wil oefenen en leren omgaan met valkuilen.


Vingeroefeningen 

Vingeroefeningen is een boek vol schrijfopdrachten bij enkele interessante oefenterreinen die auteurs een leven lang uitdagen.
De opdrachten zijn niet zomaar bedacht vanachter een werktafel, ze zijn getest en herkauwd tijdens de cursus Vingeroefeningen.
Van 1998-2002 organiseerde de Koning Boudewijnstichting, een organisatie die nieuwe projecten opzet en talent wil stimuleren, een cursus verhalen schrijven voor jonge mensen uit diverse culturen, onder de titel: Vingeroefeningen.
Wie wil sporten, een instrument leren bespelen, op de planken staan … vindt doorgaans wel ergens een cursus of coach. Maar wat moet je als je graag schrijft? Er zijn wel dure schrijfcursussen voor volwassenen, niet voor jonge mensen. Die leemte wou de Koning Boudewijnstichting opvullen.
In 2003 nam CANON Cultuurcel de fakkel over.
Vijf jaar Vingeroefeningen in Vlaanderen was niet alleen een leerschool voor de cursisten maar zeker ook voor de schrijfdocenten.
Wat ze uitprobeerden en al doende leerden willen ze met dit boek delen en doorgeven. Zodat nog meer jonge mensen de kans krijgen om uit te zoeken of ze creatief schrijven fijn vinden en talent hebben.
Met dit boek krijgen dus ook de doe-het-zelvers thuis oefenkansen.
Bij de schrijfopdrachten horen Tips en Valkuilen, vaak in de vorm van vragen die je op je tekst kunt loslaten.
Dit boek is dus geen theoretische cursus maar een sprokkelboek, een vat vol ideeën voor schrijflustige beginners, met tips en steuntjes in de rug van mensen die met vallen en opstaan een en ander geleerd hebben.


Inhoud

 1. Een rups in de schaduw
  Over personages (André Sollie)
 2.  Liefste X,
  Over brieven (Jan Simoen)
 3. Praten op papier
  Over dialogen (Kolet Janssen)
 4. Met huid en haar
  Over zintuiglijk schrijven en flashbacks (Marita de Sterck)
 5. Door wiens ogen?Over vertelperspectieven (Daniel Billiet)
 6. Dansende lijnen
  Over spanning en conflict (Els Beerten)

Verkrijgbaar via

Recensie
De zes auteurs van dit boek (Els Beerten, Daniël Billiet, Kolet Janssen, Jan Simoen, André Sollie en Marita de Sterck) geven al vijf jaar lang schrijfcursussen aan jonge mensen (ook allochtonen) met schrijfkriebels. Uit die cursussen is dit boek gegroeid. De auteurs brachten hun schrijfopdrachten en hun ervaring samen, niet alleen als geheugensteuntje voor wie de cursus volgde, maar ook als handleiding voor wie niet in staat was/is om een van deze schrijfcursussen bij te wonen.
Het boek is een gids waarin je heerlijk kunt grasduinen tussen tips en valkuilen, ideeën en steuntjes in de rug. Er zijn hoofdstukken over personages, over brieven, over dialogen, over zintuiglijk schrijven en flashbacks, over vertelperspectieven en over spanning en conflicten. Ze nemen de beginnende schrijver bij de hand en helpen haar/hem op de eerste passen door het vaak onherbergzame schrijflandschap.
Deze vorm van inspiratieondersteuning is relatief nieuw voor Vlaanderen. Bij de voorstelling van het boek vond medeauteur Daniel Billiet het godgeklaagd dat onze maatschappij wel investeert in het vroegtijdig opsporen van voetbaltalent, muzikale wonderkinderen of veelbelovende balletdansers, maar eenzelfde inspanning blijkbaar niet kan opbrengen voor een zoektocht naar literair talent.
Dit boek kan iedere jongere met een idee voor een verhaal helpen om zijn gedachten op een ordelijke manier, in een mooie taal en met een goede verhaalstructuur op papier te krijgen.

Willy Schuyesmans
22/09/2003

Kolet Janssen geeft op vraag een workshop creatief schrijven op maat.