Kolet Janssen

auteur

Mosterdzaadjes – Jezus tekent in het zand

1 april 2022

Illu Roel Ottow

Jezus gooit niet met stenen.

Grote mensen kunnen soms heel stom doen. Gisteren bijvoorbeeld.

Mika speelde met zijn vriend Thomas op straat. Ze tekenden met een stokje dierenfiguren in het zand. Eerst tekende Mika een kameel, en Thomas moest raden welk dier het was. Dat was makkelijk. Maar toen Thomas een leeuw tekende, dacht Mika dat het een hond was. Thomas rolde op zijn rug van het lachen. Thomas was bijna een jaar ouder dan Mika, en hij vond het leuk om dat te laten merken.

Opeens kwamen er een heleboel mensen voorbij. Schriftgeleerden met deftige kleren. Gewone mensen uit de straat, mannen en vrouwen. En voor hen uit dreven ze een vrouw. ‘Overspel, overspel!’ hoorde Mika de mensen roepen. Veel mensen bleven staan om te kijken.

Thomas en Mika renden er achteraan. ‘Wat heeft ze gedaan, die vrouw?’ vroeg Mika. Thomas grijnsde. ‘Overspel’, zei hij. ‘Ze heeft gevrijd met een man waarmee ze niet getrouwd is.’ ‘En nu?’ vroeg Mika ‘En waar is die man?’ Thomas haalde zijn schouders op.

Opeens hield de stoet halt. Daar was Jezus, die profeet die in de buurt rondtrok en waar zoveel mensen over praatten. De schriftgeleerden brachten de vrouw bij hem. Ze deden er een hele uitleg bij. ‘Deze vrouw is betrapt op overspel. In de oude wet van Mozes staat dat we zo iemand moeten stenigen. Wat vindt u daarvan?’ Ze deden alsof ze het erg vonden wat die vrouw had gedaan, maar tussendoor glimlachten ze stiekem naar elkaar.

‘Nu hebben ze Jezus klem gezet’, zei een oude vrouw naast Mika. ‘Hij kan natuurlijk niet zeggen dat Mozes ongelijk heeft. Terwijl iedereen weet dat we al eeuwenlang geen mensen meer stenigen voor overspel.’ Ze schudde haar hoofd. ‘Als die mannen een vrouw kunnen treffen, zijn ze tevreden.’ Ze liep mompelend weg.

De vrouw die overspel had gepleegd stond nog steeds in het midden. Ze zag er bang uit, maar toch keek ze fel om zich heen. Ze sjorde aan haar overkleed dat scheef zat. Ze had zich zeker heel snel moeten aankleden. Waarom zei die Jezus nu niets?

Jezus keek nauwelijks naar de vrouw. En al helemaal niet naar de schriftgeleerden. Hij hurkte neer en begon figuurtjes in het zand te tekenen. Gewoon met zijn vinger. Mika rekte zijn nek uit om te zien wat hij tekende. Misschien een kameel of een leeuw? Maar hij kon het niet zien.

‘Wat moeten we nu doen?’ vroeg één van de schriftgeleerden weer. Jezus keek heel even op en zei: ‘Wie in zijn hele leven nog nooit iets verkeerds heeft gedaan, mag de eerste steen gooien.’ Daarna tekende hij weer verder.

Mika hield zijn adem in. Gingen ze die vrouw echt stenigen? Hier op straat? Dat mocht toch niet gebeuren!

Het was muisstil geworden. Iedereen wachtte gespannen af. Opeens zag Mika één van de schriftgeleerden wegsluipen. Hij keek niet op of om, maar verdween stilletjes in een zijstraat. Daarna gingen er steeds meer mensen weg, de één na de ander. Zonder iets te zeggen. Jezus tekende gewoon verder, alsof hij niet merkte wat er gebeurde.

Mika glimlachte. Best slim van Jezus. Natuurlijk had iedereen wel eens iets verkeerds gedaan. Niemand kon dus de eerste steen gooien.

Thomas en Mika kropen weg achter een kist die tegen een huis stond. Toen iedereen weg was, keek Jezus op. De vrouw stond daar nog steeds, met een vreemde blik in haar ogen alsof ze aan iets heel anders dacht. Maar Mika zag dat haar handen trilden.

‘Waar zijn ze allemaal naartoe?’ vroeg Jezus. ‘Heeft niemand een steen naar je gegooid?’

‘Nee, niemand’, zei ze zacht.

‘Ik zal ook niet met stenen naar je gooien’, zei Jezus. ‘Ga maar naar huis en probeer zoiets niet meer te doen.’

De vrouw keek hem aan. Ze knikte. Ze lachte niet en ze huilde niet. Ze keerde zich om en ging weg.

Ook Jezus ging weg. Thomas en Mika liepen snel naar de plaats waar hij had zitten tekenen. Maar het zand was droog en de tekeningen waren weggewaaid. Alleen twee kronkels kon je nog zien. Misschien had Jezus net als Mika een kameel getekend.

Naar Johannes 8,1-11

Uit: Hosanna. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 165-166.

Denkvraag

Iemand een nieuwe kans geven als hij of zij lelijk tegen je heeft gedaan, is dat moeilijk?

Doe-tip

Wat denk jij dat Jezus tekende? Teken het zelf in het zand of op papier!

Gebed

Lieve God,
Jij hoopt dat wij goed zijn.
Maar als het fout loopt,
geef je ons altijd een nieuwe kans.
Leer ons om ook zo te leven.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.