Kolet Janssen

auteur

Mosterdzaadjes – Drie hutten

1 maart 2023

Illu Roel Ottow

Jezus laat zijn vrienden zien dat hij bij God hoort.

Op een dag nam Jezus Petrus en de broers Johannes en Jakobus mee. Ze maakten een lange wandeltocht, helemaal tot boven op een hoge berg. Onderweg praatten ze met Jezus. Hij vertelde hen over hoe ze met elkaar moesten omgaan en hoe God van hen hield. En hoe ze dat aan alle mensen moesten vertellen. ‘Zul je dat nooit vergeten, Petrus?’ vroeg hij. Petrus knikte.

Toen ze de top van de berg bereikten, was het opeens vreemd stil. Er was niemand behalve zij vieren. De zon kwam tussen de wolken vandaan. Jezus zat op een rotsblok. Zijn ogen schitterden nog van het vuur waarmee had lopen vertellen. Opeens deed de zon ook zijn gezicht en zijn kleren stralen. Johannes, Jakobus en Petrus hielden hun adem in. Was dat de Jezus die zij kenden? Hij zag er plots zo wijs uit, en zo goed. Echt een man van God. Net zoals Mozes vroeger, de man die het volk met Gods hulp uit Egypte had weggeleid. En zoals Elia, die het durfde opnemen tegen de profeten van de valse goden en die de mensen altijd weer bij God bracht. Heel even leek het net alsof Mozes en Elia er ook bij waren, alsof ze zaten te praten met Jezus. Petrus schudde zijn hoofd, maar het vreemde beeld ging niet weg.

‘Jezus, het is hier fantastisch!’ riep Petrus uit. ‘Ik wil hier altijd blijven. Als je wilt, zal ik drie hutten bouwen, net zoals we doen bij het Loofhuttenfeest. Dan wonen we ook een hele week in hutten, en zo komen we dichter bij God. Laat me drie hutten bouwen: eentje voor jou, eentje voor Mozes en eentje voor Elia. Jij hoort echt bij hen, jij komt net als zij van God. Met jou gaat het verder.’

Er kwam een stralende wolk over hen heen en het was alsof ze een stem hoorden: ‘Dit is mijn liefste zoon, een mens naar mijn hart. Luister naar hem.’

De drie vrienden keken elkaar geschrokken aan. Wat gebeurde er allemaal? Ze doken helemaal in elkaar en durfden niet op te kijken. Maar Jezus kwam naar hen toe en raakte hun schouders aan. ‘Niet bang zijn’, glimlachte hij. Toen ze opkeken, was alles weer heel gewoon.

Terwijl ze de berg afdaalden, zei Jezus: ‘Zwijg maar over wat je hebt meegemaakt. De anderen zullen het nog niet begrijpen.’

Jakobus vroeg: ‘Zeg Jezus, de mensen zeggen dat eerst Elia moet terugkomen, voordat de Messias komt!’

Jezus lachte bitter. ‘Die is al gekomen, maar de mensen hebben niet naar hem geluisterd. Ze hebben hem zelfs vermoord. Zo zal het ook met de Messias gaan.’

Had Jezus het over Johannes de Doper, die door Herodes werd vermoord? En over zichzelf? Zijn vrienden durfden het niet te vragen, want ze waren bang om het antwoord te horen.

Naar Matteüs 17,1-9

Uit: Hosanna. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 174

Denkvraag

Petrus, Jakobus en Johannes willen wel voor altijd op de berg blijven met Jezus. Heb jij al eens iets meegemaakt waar je voor altijd zou willen blijven? Wat was daar zo fijn?

Doe-tip

In dit verhaal laat Jezus zijn vrienden zien dat hij bij God hoort. Hoe kan jij aan mensen zien, merken of voelen dat zij bij God horen? Maak hier een tekening over.

Gebed

Lieve Jezus,
Jouw vrienden zagen jou van heel dichtbij.
Toch merkten ze soms dat jij heel speciaal was.
Wij hebben jou nooit als mens gezien,
maar we kennen jou uit de verhalen.
Help ons om net als jij
dicht bij God te blijven.
Zo willen wij leven
elke dag opnieuw.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.