Kolet Janssen

auteur

Manna – Het verbond

18 oktober 2023

© Roel Ottow

God en Abraham beloven iets aan elkaar.

Abraham ging naar buiten. Daar kon hij praten met zijn God. Hij had altijd het gevoel gehad dat ze een soort verbond hadden gesloten, God en hij. Een afspraak, die voor altijd zou gelden. God zou hem beschermen als een schild en hij, Abraham, zou deze God trouw blijven en leven volgens wat hij vroeg.

Abraham was weggetrokken uit zijn land zoals God hem gevraagd had. Het was hem goed gegaan. Hij sloeg vaak zijn tenten op bij de eik van Mamre en had daar een altaar gebouwd voor zijn God. Hij had schapen en geiten en er was niets tekort voor zijn familie en alle mensen die voor hem werkten. Maar wat schoot hij daarmee op als hij geen kinderen had? Na zijn dood zou alles wat hij bezat van Eliëzer zijn, zijn trouwe knecht. Abraham en Sara hadden er veel verdriet om dat ze geen kinderen hadden.

Maar God richtte Abrahams hoofd omhoog. Diep in zijn binnenste  hoorde Abraham de stem van zijn God: ‘Dit land is jouw land, Abraham. Je nakomelingen zullen zo talrijk zijn als de sterren aan de hemel!’ Als dat toch eens waar kon zijn, dacht Abraham.

‘Het zal waar zijn!’ klonk de stem van God. ‘Als teken van dat verbond tussen ons, moeten jij en alle mannen van je volk zich laten besnijden. Dat moeten jullie blijven doen, bij alle mannelijke baby’s van elke generatie opnieuw. Het zal tot in eeuwigheid het teken zijn van ons verbond. Ik zal voor altijd jullie God zijn.’

Abraham nam enkele offerdieren en sneed ze in twee helften die hij tegenover elkaar legde. Toen de zon was ondergegaan en het helemaal donker was, ging er een brandende fakkel tussen de dierhelften door. Nu was het verbond bezegeld.

Naar Genesis 15 en 17

Uit: Hosanna. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 11

Denkvraag

Heb jij ooit al eens iets heel ernstigs beloofd aan iemand? Bijvoorbeeld: vriendschap, iemand helpen… Vertel erover. Hoe heb je die belofte duidelijk gemaakt?

Doe-tip

Maak op een blad papier een contract met je beste vriend(in), met je papa of je mama , met God of …

Schrijf erop wat je aan hem of haar belooft en wat je daarvoor van hem of haar terugkrijgt.

Wat moet er zeker in staan?

  • Datum en plaats van het afspraakmoment
  • Tussen wie de afspraak geldt
  • Wat je elkaar belooft
  • Voor hoe lang de belofte geldig is
  • Onderteken allebei het contract.

Gebed

Lieve God,
Jij belooft om altijd bij ons te blijven
en ons altijd trouw te blijven.
Wij beloven om te leven volgens jouw droom.
Zo komen we samen dichter bij jou.
Wat er ook gebeurt,
jij laat ons niet los.
Dankjewel daarvoor!
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.