Kolet Janssen

auteur

Manna – Het lied van Mirjam

2 april 2024

© Roel Ottow

Onze God heet Jahwe, hij helpt ons door de zee!

Mozes en zijn volk stonden aan de overkant van de Rietzee. Ze keken achterom en konden het bijna niet geloven. Het was gelukt! Ze waren door de zee getrokken! Ze waren ontsnapt aan de farao, de koning van Egypte, de machtigste man van de wereld. Zijn leger had hen achtervolgd. De soldaten hadden hen willen tegenhouden, maar de joden wilden als vrije mensen in hun eigen land gaan wonen. En dus waren ze met zijn allen, mannen, vrouwen en kinderen, en de dieren die bij hen waren, over het pad in de zee getrokken dat Jahwe, hun God, voor hen had drooggelegd. Nu bleven de strijdwagens en de paarden van farao’s leger in de modder steken en het water van de zee spoelde over de soldaten. De achtervolging was afgelopen, de joden waren vrij!

Een paar jongens riepen scheldwoorden naar de soldaten, nu ze zeker wisten dat die hen niet meer te pakken konden krijgen. Maar de meeste mensen stonden bevend toe te kijken. Jahwe, hun God, had hen geholpen, dat kon niet anders. Ze wisten wel dat Jahwe altijd aan hun kant stond en hen hielp als ze in nood waren. Maar wat er nu gebeurd was, was onvergetelijk!

Mirjam, de zus van Mozes, pakte een tamboerijn en maakte een paar danspassen. Toen begon ze te zingen:
Onze God heet Jahwe.
Hij helpt ons door de zee.
Hij is sterker dan farao
en gaat altijd met ons mee!

Het was een aanstekelijk refrein en iedereen zong mee.
Eén voor één vielen de anderen in en zongen over wat er gebeurd was:

Jahwe is sterk en hij heeft ons geholpen.
Hij is onze God en wij willen Hem danken.
Hij heeft de soldaten van farao overwonnen,
Wij konden met droge voeten naar de overkant gaan,
Maar zij verdronken in de zee.

Zij dachten dat ze ons konden inhalen,
ons konden tegenhouden om naar het land te gaan
dat God ons heeft beloofd.
Zij wilden ons vermoorden,
al onze bezittingen afpakken.

Maar God hield hen tegen
en de zee heeft hen bedolven,
zij zonken als stenen in het water.
Geen enkele God is zo machtig als Jahwe,
Hij redt ons van de vijand.

En weer zong Mirjam, terwijl de vrouwen om haar heen dansten:
Onze God heet Jahwe.
Hij helpt ons door de zee.
Hij is sterker dan farao
en gaat altijd met ons mee!

Heel de avond vierden ze feest. Ze waren gered, ze waren aan de overkant. In een lange rij waren ze door het lage water van de Rietzee getrokken. En het leger van de farao, dat hen achternakwam, was weggezakt in de modder en overspoeld door het water. Jahwe stond aan hun kant. Ze geloofden in hem. Hij liet hen nooit in de steek. Dat zouden ze altijd onthouden.

Naar Exodus 15,1-21

Uit: Hosanna. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 43-44

Denkvraag

‘Waarom is deze avond anders dan andere avonden?’ vraagt het jongste kind van elke joodse familie op de sedermaaltijd aan de vooravond van Pesach (Pasen). Kun jij uitleggen aan dat kind wat er aan de hand is?

Hier zie je hoe het precies zit: https://schooltv.nl/video/pesach-de-viering-van-het-joodse-paasfeest/playlist/111/

Doe-tip

Mirjam en de andere vrouwen zongen en dansten, terwijl ze muziek maakten met een tamboerijn. Maak zelf je eigen tamboerijn: https://www.youtube.com/watch?v=cxbXF1Kq7_o&t=59s

Gebed

Lieve God,
Als we blij zijn, willen we jou danken:
voor alle mensen om ons heen,
voor al het moois in ons leven,
voor alle kansen die we krijgen.
Help ons om nooit te vergeten dat jij bij ons bent.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.