Kolet Janssen

auteur

Manna – Het verbond

17 april 2024

© Roel Ottow

Tien zinnen om mensen wegwijs te maken.

Drie maanden na hun vertrek uit Egypte kwamen de joden bij de berg Sinaï. Mozes ging de berg op, om te spreken met God. Toen hij boven was, sprak God hem aan:

‘Zeg tegen het volk: Ik heb jullie gered uit Egypte. Ik wil met jullie een verbond sluiten. Als jullie je houden aan dat verbond, zullen jullie speciaal bij mij horen. Dan horen wij voor eeuwig bij elkaar.’

Mozes ging weer naar beneden en vertelde wat God hem had gezegd. ‘Maak jullie klaar voor het sluiten van het heilig verbond met God’, zei hij. ‘Zorg dat jullie goed gewassen zijn en dat jullie kleren schoon zijn.’ Mozes liet aan de voet van de berg een terrein afbakenen waar de mensen moesten staan, terwijl hij boven op de berg het verbond van God zou krijgen.

Toen Mozes op de berg bij God was, was de berg in rook gehuld en er klonk luid bazuingeschal. Beneden wachtten de mensen gespannen af. God zei tot Mozes:

‘Ik heb jullie weggeleid uit Egypte, waar jullie slaven waren. Ik sluit met jullie een verbond van trouw.

Jullie moeten geen andere goden hebben. Ik alleen ben jullie God.

Jullie moeten geen afbeeldingen maken van mij. Jullie moeten geen beelden vereren. Ik, jullie God, woon in jullie hart.

Jullie moeten mijn naam niet gebruiken bij dingen waarmee ik niets te maken wil hebben. Mijn naam mag je alleen gebruiken bij een goed en heilig doel.

Jullie moeten niet werken op de zevende dag. Op de zevende dag moet je genieten van de schepping die ik jullie gegeven heb. De zevende dag is een dag voor vreugde en liefde en gebed.

Jullie moeten eerbied hebben voor jullie ouders. Zij hebben jullie het leven geschonken.

Jullie moeten niemand doden. Voor elke mens is het leven het mooiste dat hij heeft. Laat elkaar zo goed mogelijk leven.

Jullie moeten zorg dragen voor je eigen huwelijk en dat van een ander. Maak het niet zomaar kapot.

Jullie moeten geen dingen wegnemen die van een ander zijn. Iedereen houdt van wat hij heeft.

Jullie mogen geen onwaarheid spreken. Blijf trouw aan de waarheid.

Jullie moeten niet jaloers zijn op het geluk of de bezittingen van andere mensen. Wees tevreden met je eigen leven.’

Naar Exodus 19,1-31,18

Uit: Hosanna. Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 46-47

Denkvraag

Kies een van de zinnen uit het verbond tussen God en de mensen, die voor jou heel belangrijk is. Leg uit waarom.

Doe-tip

Knip uit karton tien even grote kaarten en teken op elke kaart een beeld bij een van de tien zinnen die God van de mensen vraagt.

Gebed

Lieve God,
Wij willen leven naar jouw hart.
Jij gaf ons daarvoor wegwijzers.
Telkens als we die lezen of horen,
proberen we ze na te leven.
Zo blijven we dicht bij jou.
Amen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.