Kolet Janssen

auteur

Tag: gemeenschap

Groepsgevoel

Groepsgevoel

28 maart 2024

Na de mis van Palmzondag lopen we over de stoep met een bosje palmtakjes in de hand. We kruisen een zwarte man die ook zo’n bos van dezelfde takjes met zich meedraagt. Blijkbaar komt hij uit een andere kerk.

Lees meer »

Bidden voor Annsofie

Bidden voor Annsofie

27 november 2022

De naamopgave van de vormelingen is in onze parochie een feestelijk moment. Het gebeurt in de zondagsmis. De ouders en ook heel wat familieleden zijn erbij.

Lees meer »

Menigte

Menigte

11 september 2022

Samenzijn met een heleboel eensgezinde mensen, daar gaat iets vanuit. De verwachtingsvolle gezichten om je heen, de bereidheid om samen te applaudisseren, het gedeelde ideaal dat bereikbaarder dan ooit lijkt, het is zelfs een beetje verslavend.

Lees meer »

Met de geest in ons midden

Met de geest in ons midden

8 mei 2022

Buiten is het nog licht, maar in de kerk schemert het al. We zijn met een stuk of twaalf van de parochie samengekomen rond de synodale weg. Net als zoveel parochies overal willen we erbij stilstaan en ertoe bijdragen.

Lees meer »

Voorzichtig samen vieren

Voorzichtig samen vieren

21 juni 2020

Mijn huisarts opent de deur van zijn kabinet en stopt meteen nadrukkelijk zijn handen in zijn broekzakken. Ik schiet in de lach achter mijn mondmasker: hij was altijd een man van forse handdrukken bij het begin en het einde van het consult. ‘Mijn broekzakken zijn al helemaal versleten’, grapt hij.

Lees meer »

Een vasten met focus

Een vasten met focus

10 maart 2019

De kop is eraf. Aswoensdag is voorbij en een voor een rijgen de vastendagen zich aan elkaar, als een grijs peloton. ‘Bij de katholieken legt iedereen zijn eigen aandachtspunten’, hoor ik internetpastor Nicolas Sintobin vertellen in een mooie bijdrage op de radio. ‘Er zijn heel weinig algemene regels over wat je wel of niet moet […]

Lees meer »

Stonehenge en de heiligen

Stonehenge en de heiligen

25 februari 2019

Zware stenen versjouwen vraagt een ongelooflijke inspanning. Maar we doen het nog steeds.

Lees meer »

Liturgie lijkt op seks

Liturgie lijkt op seks

27 januari 2019

Onlangs vergaderden we in onze parochie over de liturgie. Voordat we aan de agenda begonnen, bracht onze pastoor ons even in herinnering wat het uitgangspunt was van waaruit we hierover samenkwamen: elkaar liturgie gunnen.

Lees meer »