Kolet Janssen

auteur

Tag: manna

Manna – Ruth, trouw door dik en dun

Manna – Ruth, trouw door dik en dun

19 juni 2024

Trouw zijn wordt beloond. Honderden jaren geleden was er in Israël een grote hongersnood. Elimelek uit Betlehem trok daarom met zijn vrouw Noömi en zijn twee zonen Machlon en Kiljon naar Moab, aan de andere kant van de Dode Zee. Ze bleven daar een hele tijd, en de zonen groeiden op en trouwden met vrouwen […]

Lees meer »

Manna – Simson en Delila

Manna – Simson en Delila

12 juni 2024

Waar zit de kracht van Simson? Het verhaal van Simson is een echt heldenverhaal. Misschien moet je het daarom met een korreltje zout nemen. Het begint al voor de geboorte van Simson. Zijn moeder zat al heel lang op kinderen te wachten. Op een dag zag ze een engel, die zei dat ze een zoon […]

Lees meer »

Manna – Jefta en zijn dochter

Manna – Jefta en zijn dochter

5 juni 2024

Het meisje zonder naam. Twee joodse kinderen, Lea en Amos, luisterden naar een verhaal dat hun grootvader vertelde. “Een hele tijd na Gideon was Jefta rechter en leider van het volk van Israël. Het volk had ruzie met de Ammonieten en het zou tot een gevecht komen. Jefta was bang dat ze niet zouden winnen. […]

Lees meer »

Manna – Gideon jaagt de vijand weg

Manna – Gideon jaagt de vijand weg

29 mei 2024

God helpt anders dan je denkt. Het volk van Israël werd belegerd door een groot leger van de Midjanieten, goed geoefend en tot de tanden bewapend. Gideon was toen rechter en leider over het volk. Hij was wekenlang bezig net zo’n groot leger op de been te brengen als dat van de Midjanieten. En het […]

Lees meer »

Manna – Debora, de vrouw die durft

Manna – Debora, de vrouw die durft

22 mei 2024

God werkt ook door de handen van vrouwen. Debora was een vreemde vrouw. Altijd al geweest. In plaats van zich bezig te houden met haar kinderen en met het klaarmaken van eten, vond je haar meestal onder een palmboom, als een man. De mensen kwamen bij haar met hun problemen, en zij gaf hen goede […]

Lees meer »

Manna – Bileam en zijn ezel

Manna – Bileam en zijn ezel

8 mei 2024

Ook door dieren kun je de stem van God horen. De vijanden van het volk van Israël hadden een plan. ‘Als we de profeet Bileam vragen om het volk van Israël te vervloeken, dan kunnen ze ons vast niet overwinnen’, zegden ze. ‘Ze hebben een machtige God die hen beschermt, maar als Bileam een vloek […]

Lees meer »

Manna – De verdere tocht

Manna – De verdere tocht

1 mei 2024

Het beloofde land is in zicht. Vanaf de berg Sinaï trok het volk verder door de woestijn. De ark met daarin de stenen platen waarop de tien woorden stonden, namen ze mee. De tocht duurde verschrikkelijk lang. De joden werden het beu om elke dag manna te moeten eten en ze protesteerden luid tegen Mozes: […]

Lees meer »

Manna – De ark en het gouden kalf

Manna – De ark en het gouden kalf

28 april 2024

Een gouden beeld in plaats van God. God zei nog meer tot Mozes: ‘Jullie moeten een ark maken van acaciahout, overtrokken met goud en prachtig versierd. Je moet er ringen aan vastmaken en draagstokken. In de ark moet je de verbondsakte leggen. Zo blijft ons verbond voor altijd bewaard. Overal waar jullie heengaan, moet je […]

Lees meer »

Manna – Het verbond

Manna – Het verbond

17 april 2024

Tien zinnen om mensen wegwijs te maken. Drie maanden na hun vertrek uit Egypte kwamen de joden bij de berg Sinaï. Mozes ging de berg op, om te spreken met God. Toen hij boven was, sprak God hem aan: ‘Zeg tegen het volk: Ik heb jullie gered uit Egypte. Ik wil met jullie een verbond […]

Lees meer »

Manna – Leven in de woestijn

Manna – Leven in de woestijn

10 april 2024

Mozes vraagt telkens opnieuw hulp aan God. Dagenlang, wekenlang, maandenlang trokken de joden door de woestijn. Steeds verder weg van Egypte, waar ze slaven waren geweest. Nu waren ze vrij en op weg naar hun eigen land. Maar eerst moesten ze door de woestijn. In een lange stoet trokken ze verder: mannen, vrouwen, kinderen en […]

Lees meer »

Manna – Het lied van Mirjam

Manna – Het lied van Mirjam

2 april 2024

Onze God heet Jahwe, hij helpt ons door de zee! Mozes en zijn volk stonden aan de overkant van de Rietzee. Ze keken achterom en konden het bijna niet geloven. Het was gelukt! Ze waren door de zee getrokken! Ze waren ontsnapt aan de farao, de koning van Egypte, de machtigste man van de wereld. […]

Lees meer »

Manna – De tiende plaag en de tocht door de Rietzee

Manna – De tiende plaag en de tocht door de Rietzee

26 maart 2024

Dwars door de zee op weg naar een vrij leven. Toen zei God tegen Mozes: ‘Nog één plaag zal ik naar farao en Egypte sturen, dan zullen ze jullie wel laten gaan. Vannacht zullen alle eerstgeborenen sterven. Zeg tegen het volk dat ze gebraden lamsvlees moeten eten en brood dat de tijd niet heeft gehad […]

Lees meer »

Manna – Mozes op de vlucht

Manna – Mozes op de vlucht

6 maart 2024

Waar loopt Mozes van weg? Intussen was Mozes volwassen geworden. Op een dag liep hij langs een bouwwerf waar een aantal joodse mannen zwaar werk deden. De Egyptische opzichter vond dat één van hen niet snel genoeg werkte en hij sloeg hem met de zweep. Maar de jood greep de zweep en rukte hem uit […]

Lees meer »

Manna – Jakob naar Egypte

Manna – Jakob naar Egypte

14 februari 2024

Eind goed, al goed? Voordat Jakob en zijn hele familie het land Kanaän verlieten, bracht hij een bezoek aan het heiligdom in Berseba. Jakob bad daar tot God en bracht hem offers. En God sprak tot hem: ‘Jakob, Ik ben de God van je vader. Wees niet bang om naar Egypte te trekken. Ik zal […]

Lees meer »

Manna – De broers gaan naar Egypte

Manna – De broers gaan naar Egypte

7 februari 2024

Gered door de broer die ze verraden hadden. Ook in het land van Jakob en zijn zonen was er hongersnood. Daarom trokken de broers naar Egypte om er graan te kopen. Ze kwamen bij Jozef, maar ze herkenden hem niet. Jozef verkocht hen zakken met graan, maar hij verstopte zonder dat de broers het wisten […]

Lees meer »

Manna – Jozef in de gevangenis

Manna – Jozef in de gevangenis

24 januari 2024

Jozef blijft dromen tegenkomen. Jozef was een jongen die er heel goed uitzag. Voor zijn werk als slaaf van Potifar moest hij ook regelmatig in het huis van Potifar zijn. De vrouw van Potifar zag hoe knap Jozef was in vergelijking met haar eigen dikke man. En ze werd stapelverliefd op Jozef. Als hij in […]

Lees meer »

Manna – Jozef verkocht door zijn broers

Manna – Jozef verkocht door zijn broers

17 januari 2024

Een daad met grote gevolgen Op een dag waren de oudere broers allemaal samen met de kuddes in Sichem. Jakob stuurde Jozef naar hen toe om te horen hoe het ging met de broers en met het vee. Daarna moest Jozef verslag uitbrengen bij Jakob. Het duurde even voordat Jozef zijn broers met de kuddes […]

Lees meer »

Manna – Jozef droomt

Manna – Jozef droomt

9 januari 2024

Jozef ontdekt zichzelf in zijn dromen. Jakob was een rijk man. Hij had grote kudden en veel knechten. En hij was de trotse vader van twaalf zonen. Lea, zijn eerste vrouw, schonk hem zes zonen en nog een dochter. Twee slavinnen waren de moeders van nog eens vier zonen. En Rachel, de lievelingsvrouw van Jakob, […]

Lees meer »

Manna – Jakob worstelt

Manna – Jakob worstelt

3 januari 2024

Soms word je een ander mens door met iets te worstelen. Na vele jaren keerde Jakob terug naar zijn land. Er was veel gebeurd. Toen hij wegging, was hij een jonge man zonder iets. Nu was hij getrouwd en had hij een heleboel kinderen gekregen. Hij had een grote kudde schapen en geiten. Toch was […]

Lees meer »

Manna – De zegen

Manna – De zegen

13 december 2023

Een leugentje om bestwil? Vader Isaak was oud geworden. Hij lag vaak te rusten. Hij zag haast niets meer en kon niet meer jagen. Op een dag nam moeder Rebekka haar zoon Jakob apart.  ‘Hoor eens’, zei ze gejaagd. ‘Je vader gaat zijn zegen voor de oudste aan Esau geven. Ik heb ze afgeluisterd. Hij […]

Lees meer »

Manna – Jakob en Esau

Manna – Jakob en Esau

6 december 2023

Twee broers die heel verschillend zijn. In de familie van Jakob was het verschrikkelijk belangrijk om de oudste te zijn. De oudste kreeg het grootste deel van de kudde van zijn vader. De oudste bleef in de grasgebieden van zijn vader. En de oudste kreeg de zegen van zijn vader, de zegen van God die […]

Lees meer »

Manna – Het offer van Isaak

Manna – Het offer van Isaak

22 november 2023

Abraham en Isaak leren God beter kennen. Op een dag ging Isaak met zijn vader op stap. Ze gingen naar de berg Moria, om er te bidden tot hun God en hem een offer te brengen. Sara had hun brood en water meegegeven voor onderweg. Ze was altijd erg bezorgd, maar vandaag leek het nog […]

Lees meer »

Manna – Abraham onderhandelt met God

Manna – Abraham onderhandelt met God

8 november 2023

God laat zich stap voor stap overtuigen. Hoe langer Abraham God kende, hoe meer hij met hem begon te praten als met een mens. ‘In de stad Sodom wonen allemaal doorslechte mensen’, zei God op een dag tot Abraham. ‘Er zit niets anders op: ik moet die hele stad vernietigen.’ ‘Maar God’, protesteerde Abraham. ‘Misschien […]

Lees meer »

Manna – Hagar en Ismaël

Manna – Hagar en Ismaël

25 oktober 2023

Abraham en Sara zijn ongeduldig. Meer dan tien jaar woonden Abraham en Sara al in het nieuwe land. Ze hadden veel meegemaakt. Het was niet altijd gemakkelijk geweest. Ze hadden er hun plek moeten zoeken en afspraken moeten maken met de buren. Ze hadden veel rondgetrokken en soms was er nergens voedsel voor hen en […]

Lees meer »

Manna – Een God die roept

Manna – Een God die roept

11 oktober 2023

Samen met God opnieuw beginnen. Sara was al een paar jaar met Abraham getrouwd, toen hij op een avond heel lang wegbleef. Voor ze gingen slapen, ging hij altijd nog even langs de dieren, om te kijken of alles in orde was. Maar dat duurde nooit zo lang. De laatste weken was Abraham erg onrustig. […]

Lees meer »

Manna – De toren van Babel

Manna – De toren van Babel

5 oktober 2023

Wat er gebeurt als je elkaar niet begrijpt. Heel lang geleden woonden de mensen bij elkaar in de vlakte van Sinear. Ze spraken allemaal dezelfde taal en hadden voor alles dezelfde woorden. Ze waren er trots op dat ze mensen waren en ze dachten dat ze alles konden. Ze wisten hoe je sterke bouwstenen kon […]

Lees meer »

Manna – De ark

Manna – De ark

27 september 2023

God begint opnieuw. God zag hoeveel mensen elkaar kwaad deden en dat deed hem verdriet. Hij had de hele schepping met planten, dieren en mensen zo mooi gemaakt. Maar zoals het nu ging, werd het niets. Hij kon net zo goed de hele boel opdoeken en opnieuw beginnen. Maar er was één man met zijn […]

Lees meer »

Manna – Kaïn en Abel

Manna – Kaïn en Abel

20 september 2023

Waar is je broer? Kaïn en Abel waren de zonen van de eerste man en de eerste vrouw. Ze waren heel verschillend. Abel werd schaapherder en Kaïn werkte als boer op het veld. Op een dag wilden ze allebei iets aan God geven om hem te danken. Kaïn maakte een mandje klaar met de eerste […]

Lees meer »

Manna – De boom en de slang

Manna – De boom en de slang

13 september 2023

Wat hebben we toch gedaan? Mensen denken al heel lang na over alle pijn en alle slechte dingen die er op aarde zijn. Waar komen die toch vandaan? In dit verhaal proberen ze een antwoord te vinden. De man en de vrouw woonden in de tuin van God en ze hadden het daar erg naar […]

Lees meer »

Manna – Een echt paradijs

Manna – Een echt paradijs

7 september 2023

God weet wat een mens nodig heeft. Er is nog een ander verhaal dat vertelt over hoe God de mens maakte. Daarin doet hij alles om zijn mens gelukkig te maken. Op een dag liep het hart van God over van liefde. Wat heeft het voor zin om een God van liefde te zijn, als […]

Lees meer »

Manna – God zag dat het goed was

Manna – God zag dat het goed was

3 september 2023

Hoe zou het allemaal begonnen zijn? Al heel lang denken mensen na over het begin van alles. In dit verhaal kun je lezen hoe blij ze zijn met alles wat er is. In het begin was de wereld geen vriendelijke plek. Het was er donker en gevaarlijk en vol gapende afgronden. Er was veel te […]

Lees meer »

Elke week een portie Manna

Elke week een portie Manna

23 augustus 2023

Vanaf september komt er een nieuwe reeks op Kerknet/Graag samen: Manna. Kinderen krijgen er elke week een verhaal uit het Oude Testament op hun maat. Een gesprek met de makers: Kolet Janssen (tekst) en Roel Ottow (illustraties) https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/elke-week-een-portie-manna

Lees meer »