Kolet Janssen

auteur

Tag: mosterdzaadjes

Mosterdzaadjes – Vergeet nooit waar het op aankomt

Mosterdzaadjes – Vergeet nooit waar het op aankomt

5 augustus 2022

God verwacht veel van jullie. Jezus zei tot zijn vrienden: ‘Ook al zijn jullie maar met een kleine groep, je hoeft toch niet bang te zijn. Want in het Rijk van God horen jullie erbij. Verkoop wat je hebt en geef het geld aan de armen. Zo word je rijk in de hemel. Want daar […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De man die een grote schuur bouwde

Mosterdzaadjes – De man die een grote schuur bouwde

29 juli 2022

Jezus raadt aan om andere schatten te verzamelen. Op een dag zei iemand van de toehoorders tegen Jezus: ‘Jezus, iedereen luistert naar jou! Zeg eens tegen mijn broer dat hij de erfenis eerlijk met mij moet delen!’ De andere mensen lachten. Jezus lachte mee. ‘Dacht je mij in te schakelen als rechter of bemiddelaar? Wil […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Zo moet je bidden

Mosterdzaadjes – Zo moet je bidden

22 juli 2022

Jezus leert zijn vrienden om te bidden. Op een dag lagen Jezus en zijn vrienden samen in het gras. Ze hadden net van de heerlijke stoofpot gegeten, die Salome voor hen had klaargemaakt. Jakobus wreef voldaan over zijn buik. Het gebeurde niet elke dag dat er zoveel eten was. Vaak hadden ze nauwelijks genoeg. Maar […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Twee zussen

Mosterdzaadjes – Twee zussen

15 juli 2022

Jezus houdt meer van praten dan van eten. Soep, een stoofschotel met salade en brood, en vruchtenmoes als toetje. Dat zullen ze eten als Jezus er straks is. Marta heeft het bedacht en voor het grootste deel al klaargemaakt. Haar zus Maria is daar niet goed in. Die zit altijd te dromen en aan van […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De goede man uit Samaria

Mosterdzaadjes – De goede man uit Samaria

8 juli 2022

Jezus vertelt over wie je naaste is. Telkens als Jezus ergens langskwam, stroomden de mensen toe. Ook in het dorp waar hij nu was. Iedereen had al over Jezus horen vertellen en wilde hem nu wel eens zelf horen! Nog voordat Jezus begon te praten, stapte een man naar voor. Hij was nog tamelijk jong. […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus zendt zijn vrienden erop uit

Mosterdzaadjes – Jezus zendt zijn vrienden erop uit

1 juli 2022

Jezus zei tot zijn vrienden: ‘Jullie weten hoeveel onze Vader God van jullie houdt. Jullie weten hoeveel je kunt houden van de mensen die je ontmoet. Nu is het tijd dat jullie op pad gaan om dat aan de mensen te vertellen. Praat met hen over de droom van God en zeg dat het koninkrijk […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Leren leven als kinderen van God

Mosterdzaadjes – Leren leven als kinderen van God

24 juni 2022

Leer vooruitkijken, naar het Rijk van God. Jezus deed zijn best om zijn vrienden te leren wat het betekende om als een kind van God te leven. Samen trokken ze naar Jeruzalem. Daar zouden ze samen het paasfeest vieren. Onderweg kwamen ze door een dorp in Samaria. Toen de mensen er hoorden dat Jezus en […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Je leven redden

Mosterdzaadjes – Je leven redden

17 juni 2022

Als je altijd alleen aan jezelf denkt, ben je je leven eigenlijk al kwijt. Op een avond hadden Jezus en zijn vrienden een vreemd gesprek, toen ze voor het slapengaan nog een poosje bij elkaar zaten. ‘Wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben?’ vroeg Jezus. Hij glimlachte erbij, alsof hij wel wist dat ze […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Samen in de goede richting

Mosterdzaadjes – Samen in de goede richting

10 juni 2022

De geest zal jullie de weg wijzen. Het was weer zo’n avond waarop Jezus en zijn vrienden samen zaten. Hij bleef maar vertellen. Zij zwegen meer en meer. Want hij wilde hen voorbereiden op de tijd waarin hij niet meer bij hen zou zijn. De tijd waarin ze samen verder zouden moeten zonder Jezus aan […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De geest maakt ons dapper

Mosterdzaadjes – De geest maakt ons dapper

4 juni 2022

De vrienden van Jezus gaan naar buiten. De vrienden van Jezus waren bij elkaar gekomen in Jeruzalem. Het was al zeven weken na Pasen. Jezus was gestorven en ze hadden zijn lege graf gezien. Ze wisten dat hij leefde en dat ze zijn werk moesten verder zetten, maar ze waren nog steeds verdrietig en bang. […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Samen verder

Mosterdzaadjes – Samen verder

23 mei 2022

De vrienden moeten verder zonder Jezus. De vrienden van Jezus waren op de Olijfberg. Die berg lag dicht bij Jeruzalem, maar toch leek het alsof je in een andere wereld was daarboven. Het was er rustig. Je was er dichter bij de hemel, dichter bij God. Jezus en zijn vrienden hielden van die plek. Het […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus praat met zijn vrienden

Mosterdzaadjes – Jezus praat met zijn vrienden

20 mei 2022

Wie van Jezus houdt, krijgt God in zijn hart. Ze lagen in het donker op de grond. Terwijl ze naar de sterren keken, zei Jezus tegen zijn vrienden: ‘Als jullie van mij houden, gaan jullie leven zoals ik het jullie heb voorgehouden. Dat is naar het hart van onze Vader God. God en ik komen […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus geeft een nieuw gebod

Mosterdzaadjes – Jezus geeft een nieuw gebod

12 mei 2022

Waaraan kun je de vrienden van Jezus herkennen? Jezus zat samen met zijn vrienden. Het waren de laatste dagen voordat hij op het kruis zou sterven. ‘Lieve vrienden,’ zei Jezus, ‘ik ben niet lang meer bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar denk er dan aan dat ik bij mijn Vader ben.’ ‘Waarom praat je […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus als een goede herder

Mosterdzaadjes – Jezus als een goede herder

5 mei 2022

Jezus laat de mensen niet in de steek. ‘Weten jullie dat ik heel blij met jullie ben?’ vroeg Jezus zijn vrienden op een avond, toen ze samen zaten nadat ze de hele dag hadden rondgetrokken. ‘Jullie horen bij mij zoals de schapen bij een herder horen.’ Tomas begon voor de grap te blaten als een […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus en zijn vrienden rond het vuur

Mosterdzaadjes – Jezus en zijn vrienden rond het vuur

1 mei 2022

Om niet te vergeten waar het om gaat. Zeven leerlingen van Jezus waren bij het meer van Tiberias. Het was nog steeds vreemd dat Jezus niet meer bij hen was. Ze huurden een boot en gingen vissen. Misschien zou dat rust brengen in hun hoofden. En in elk geval hadden ze dan wat te eten. […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus laat Tomas zijn pijn aanraken

Mosterdzaadjes – Jezus laat Tomas zijn pijn aanraken

22 april 2022

Jezus hoort echt bij God, ook al is dat soms bijna niet te geloven. Op de eerste dag van de nieuwe week zaten de vrienden samen in een huis, met alle deuren dicht. Ze waren bang door alles wat er gebeurd was, bang ook om zelf opgepakt en veroordeeld te worden door de joodse leiders. […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De vrouwen bij het lege graf

Mosterdzaadjes – De vrouwen bij het lege graf

15 april 2022

Jezus leeft! Het paasfeest van de joden was voorbij. Heel vroeg in de ochtend, het was nog een beetje donker, kwam Magdalena naar buiten. Ze repte zich naar het huis van haar vriendin Salome. Ook Maria, de moeder van Jakobus, kwam aangelopen. Ze hadden afgesproken om samen naar het graf van Jezus te gaan. ‘Heb […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De laatste dagen van Jezus

Mosterdzaadjes – De laatste dagen van Jezus

7 april 2022

Jezus vraagt om aan hem te denken. Jezus en zijn vrienden wilden samen het paasmaal vieren, gezellig bij elkaar. Levi had een zaaltje gehuurd. Ze maakten alles klaar. Ze hadden er echt zin in. Een avond lang konden ze vergeten hoe moeilijk het soms was om met Jezus rond te trekken. Hoe de joodse en […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus tekent in het zand

Mosterdzaadjes – Jezus tekent in het zand

1 april 2022

Jezus gooit niet met stenen. Grote mensen kunnen soms heel stom doen. Gisteren bijvoorbeeld. Mika speelde met zijn vriend Thomas op straat. Ze tekenden met een stokje dierenfiguren in het zand. Eerst tekende Mika een kameel, en Thomas moest raden welk dier het was. Dat was makkelijk. Maar toen Thomas een leeuw tekende, dacht Mika […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Een vader met twee zonen

Mosterdzaadjes – Een vader met twee zonen

25 maart 2022

Jezus vertelt over een zoon die verloren was en over zijn broer. Jezus praatte en at met alle mensen die hij tegenkwam. Daar zaten ook mensen bij die fouten hadden gemaakt en verkeerde dingen hadden gedaan. Maar juist die mensen wilde Jezus er opnieuw bij laten horen. Dus ging hij het meest op bezoek bij […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Geduld met bomen en mensen

Mosterdzaadjes – Geduld met bomen en mensen

18 maart 2022

Hoe Jezus een boom gebruikt om iets uit te leggen. Op een dag liepen Jezus en zijn vrienden van het ene dorp naar het andere, over een pad dat dwars door de velden liep. Salome en Filippus bedachten wat voor eten ze straks zouden klaarmaken. Maria en Andreas en Jakobus vertelden elkaar de laatste sterke […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus straalt!

Mosterdzaadjes – Jezus straalt!

11 maart 2022

Als je opeens kon zien dat Jezus bij God hoorde. Op een dag nam Jezus Simon Petrus en de broers Johannes en Jakobus mee. Ze maakten een lange wandeltocht, helemaal tot boven op een hoge berg. Onderweg praatten ze met Jezus. Hij vertelde hen over hoe ze met elkaar moesten omgaan en hoe God van […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus in de woestijn

Mosterdzaadjes – Jezus in de woestijn

4 maart 2022

Jezus denkt na over wat God van hem vraagt Jezus was nu al veertig dagen in de woestijn. ’s Middags was het er bloedheet, maar ’s avonds koelde het sterk af. ’s Nachts gebruikte hij zijn mantel als deken. Het was vreemd om zo lang in de woestijn te zijn. Hij at alleen wat hij […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Waar je hart vol van is

Mosterdzaadjes – Waar je hart vol van is

25 februari 2022

Jezus was weer aan het vertellen. Niet alleen zijn vrienden zaten te luisteren. Er kwam steeds meer volk bij. Er stond nu al een hele groep mensen om hen heen. ‘Diep in jullie hart weten jullie wel wat goed is’, zei Jezus. ‘Jullie moeten alleen de weg niet verliezen. Kijk, ik zal jullie een voorbeeld […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De kracht van zachte mensen

Mosterdzaadjes – De kracht van zachte mensen

18 februari 2022

Jezus vertelt over hoe je kunt omgaan met mensen die je pijn doen. Op het heetst van de dag lagen Jezus en zijn vrienden onder een stel bomen te rusten. Een paar van hen sliepen. Simon niet. De hele ochtend al had hij met een diepe frons op zijn voorhoofd rondgelopen. ‘Zeg Jezus,’ begon hij, […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De toespraak van Jezus

Mosterdzaadjes – De toespraak van Jezus

11 februari 2022

Na een paar dagen kreeg Jezus de kans om voor een grote groep mensen te praten. Al die mensen waren op een vlakte samengestroomd om hem te horen en te zien. Hij keek naar hen en hij hield van hen allemaal, net zoals zijn vader God ook van alle mensen zielsveel hield. Hij begon te […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus vindt vrienden

Mosterdzaadjes – Jezus vindt vrienden

4 februari 2022

Simon was moe. Met trage bewegingen spoelde hij de netten en keek na of er geen gaten moesten hersteld worden. De hele nacht hadden hij en zijn broer Andreas keihard gewerkt in hun vissersboot, maar ze hadden niet eens genoeg gevangen om er behoorlijk van te eten. Om te verkopen was er al helemaal niets […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Geen profeet in eigen stad

Mosterdzaadjes – Geen profeet in eigen stad

28 januari 2022

Jezus had uit de Bijbel voorgelezen in de synagoge van Nazaret. Daarna zei hij: ‘Ik ben gekomen om jullie dichter bij God te brengen. God heeft mij naar alle mensen gestuurd.’ Maar de mensen uit Nazaret kenden Jezus al van toen hij een kleine jongen was. Ze hadden hem zien spelen en groter worden. Ze […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus leest voor

Mosterdzaadjes – Jezus leest voor

21 januari 2022

Jezus trok nu al een tijdje rond en vertelde aan iedereen wat God voor iemand was en wat Hij van de mensen wilde. Jezus genas ook mensen van allerlei ziektes en verdriet. Op een dag kwam Jezus in zijn eigen dorp Nazaret. Het was sabbat en dus ging hij net als vroeger naar de synagoge. […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Het trouwfeest

Mosterdzaadjes – Het trouwfeest

14 januari 2022

Maria was met haar zoon Jezus uitgenodigd op een trouwfeest in Kana. Iedereen was blij, want dat gaat zo op trouwfeesten. Maar opeens was er een probleem: de wijn was op! Help, dat was een ramp! Een trouwfeest zonder wijn, dat kon je niet maken! Maria ving Jezus’ blik en wenkte hem dichterbij. ‘Ze hebben […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Johannes doopt ook Jezus

Mosterdzaadjes – Johannes doopt ook Jezus

7 januari 2022

Veel mensen kwamen luisteren naar Johannes. En daar was ook een heel speciaal iemand bij. Een man naar het hart van God De profeet Johannes sprak tot een grote groep mensen bij de rivier de Jordaan. Al die mensen luisterden naar wat hij vertelde. Johannes was een rare man: graatmager, met diepliggende ogen, die dwars […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De wijzen uit het oosten

Mosterdzaadjes – De wijzen uit het oosten

29 december 2021

DE WIJZEN UIT HET OOSTEN ‘Zie je die ster?’ vroeg de oudste wijze. De twee andere wijzen knikten. ‘Dat betekent dat er een koning is geboren’, legde hij uit. ‘Zullen we de ster volgen om die koning te zien?’ ‘Dat is een goed idee!’ zegden de andere wijzen. Ze namen cadeautjes mee en gingen op […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Kerstmis

Mosterdzaadjes – Kerstmis

21 december 2021

KERSTMIS Maria zat op de rug van hun ezel. Vandaag zouden ze aankomen in Betlehem. Ze zagen het stadje in de verte al liggen. Jozef hield de teugels vast. ‘Er zijn de laatste tijd veel vreemde dingen gebeurd’, dacht Maria. ‘Een engel die zei dat het kind in mijn buik van God komt. Mijn nicht […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Advent 4

Mosterdzaadjes – Advent 4

15 december 2021

MARIA OP BEZOEK BIJ ELISABET Elisabet, de nicht van Maria, was op hoge leeftijd voor het eerst zwanger. Maria besloot haar op te zoeken. Ze reisde naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias en Elisabet binnenging. ‘Goeiedag, Elisabet!’ riep Maria uit toen ze haar nicht zag. ‘Hoe gaat […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Advent 3

Mosterdzaadjes – Advent 3

10 december 2021

GEEF AAN WIE HET NODIG HEEFT Simon en Andreas waren niet weg te slaan bij Johannes. Ze kregen er maar niet genoeg van om naar hem te luisteren. ‘Vanaf nu wordt alles anders!’ riep Johannes luidkeels. ‘Jullie moeten anders gaan leven.’ ‘Wat moeten we dan doen?’ vroegen de mensen. ‘Wie twee paar kleren heeft, moet […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Advent 2

Mosterdzaadjes – Advent 2

2 december 2021

MAAK DE WEG RECHT Simon en Andreas liepen langs de rivier de Jordaan. Ze zagen een heleboel mensen bij elkaar staan. ‘Wat is daar aan de hand?’ vroeg Simon. ‘Er staat iemand te spreken’, zag Andreas. Hij stootte een oude man aan die aan het luisteren was. ‘Hé, naar wie sta je te luisteren?’ ‘Dat […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – 1ste zondag van de advent

Mosterdzaadjes – 1ste zondag van de advent

29 november 2021

Hoop in moeilijke tijden Jezus zat bij zijn vrienden. Ze voelden allemaal dat het gevaar in de lucht hing, dat Jezus misschien zou opgepakt worden. Ze wisten niet hoe het dan verder zou gaan met al het moois dat ze van Jezus hadden geleerd. ‘Er zullen nog moeilijke tijden komen’, zei Jezus. ‘Mensen zullen bang […]

Lees meer »

De pijn en de dood van Jezus

De pijn en de dood van Jezus

26 maart 2021

Inspiratie nodig voor de Goede Week? Vind ze bij de Mosterdzaadjes op Kerknet.be. Brood en wijn en een kruis. Toen en nu, als we samenkomen om aan Jezus te denken. ‘Ik ben aan het einde’, dacht Jezus. ‘Heel mijn leven heb ik gegeven wat ik kon. Nu moet ik alles loslaten. God, vang mij op.’

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Kruimels voor de honden

Mosterdzaadjes – Kruimels voor de honden

15 augustus 2020

Soms kan zelfs Jezus zich vergissen. Gelukkig is er dan een vrouw die hem helpt. Een verhaal voor kinderen en ouders op Kerknet.be.

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Worden als kleine kinderen

Mosterdzaadjes – Worden als kleine kinderen

7 augustus 2020

Jezus vindt alle mensen belangrijk. Ook als ze nog klein zijn.Lees het hele verhaal op Kerknet.

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Meer dan genoeg voor iedereen

Mosterdzaadjes – Meer dan genoeg voor iedereen

2 augustus 2020

Het Bijbelverhaal van deze week vertelt dat niemand honger heeft, als Jezus in de buurt is. Het lijkt wel een wonder.

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Het piepkleine zaadje

Mosterdzaadjes – Het piepkleine zaadje

25 juli 2020

In het Bijbelverhaal van deze week vertelt Jezus hoe iets heel kleins ook heel groot kan worden.

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Aren plukken op sabbat

Mosterdzaadjes – Aren plukken op sabbat

16 juli 2020

Om samen te leven hebben we regels nodig. Maar die regels gaan niet boven alles, zegt Jezus.

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De boer zaait

Mosterdzaadjes – De boer zaait

10 juli 2020

Jezus vertelt een verhaal over zaaien. Maar eigenlijk gaat het over ons hart.

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De man met het dode dochtertje

Mosterdzaadjes – De man met het dode dochtertje

5 juli 2020

Er komt iemand naar Jezus toe, die een groot verdriet heeft. En Jezus luistert naar hem. Lees meer.

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De storm op het meer

Mosterdzaadjes – De storm op het meer

25 juni 2020

Om het einde van dit stormachtige school- en werkjaar te vieren.

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Helemaal goed

Mosterdzaadjes – Helemaal goed

19 juni 2020

Jezus vertelt over hoe je helemaal goed kunt zijn, zoals onze Vader in de hemel. En over oefenen in ‘ja’ zeggen.

Lees meer »

Mosterdzaadjes – God zorgt als een vader

Mosterdzaadjes – God zorgt als een vader

11 juni 2020

Dit verhaal over God past heel goed bij Vaderdag en dat is niet toevallig. Want vandaag vieren we ook dat God onze Vader is.

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Zondag van God

Mosterdzaadjes – Zondag van God

7 juni 2020

De volgende aflevering van Mosterdzaadjes. Drievuldigheidszondag of Zondag van God. Met een alinea uit een brief van Paulus.

Lees meer »