Kolet Janssen

auteur

Categorie: geloof

Mosterdzaadjes – Zout en licht

Mosterdzaadjes – Zout en licht

1 februari 2023

Jezus spreekt over zout en licht. Jakobus was vergeten zout in de soep te doen. Bah, wat smaakte dat flauw! Gelukkig vond Magdalena nog ergens een zakje zout. Ze strooiden allemaal een beetje in hun kom met soep en roerden. Ja, dat was echt veel lekkerder! Jezus zei tot zijn vrienden: ‘Hebben jullie gemerkt hoe […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Echt zalig!

Mosterdzaadjes – Echt zalig!

26 januari 2023

Jezus vertelt over wat God echt zalig vindt. Na een paar dagen kreeg Jezus de kans om voor een grote groep mensen te praten. Hij ging bovenaan een helling staan, terwijl de mensen naar hem luisterden. Hij keek naar hen en hij hield van hen allemaal, net zoals zijn vader God ook van alle mensen […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Vissers van mensen

Mosterdzaadjes – Vissers van mensen

20 januari 2023

Jezus gaat op zoek naar helpers. Jezus was in Kafarnaüm in Galilea gaan wonen, in een huis aan het meer. Van daaruit wilde hij aan de mensen vertellen over God. Hij zocht vrienden die hem daarbij konden helpen. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon en Andreas. Simon werd ook Petrus […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Het lam van God

Mosterdzaadjes – Het lam van God

12 januari 2023

Johannes vertelt wie Jezus is. Johannes was al dagenlang druk bezig bij de rivier de Jordaan. Hij riep mensen op om anders te gaan leven, meer vanuit hun hart. Want dan leefden ze ook naar het hart van God. Veel mensen luisterden naar Johannes en wilden op een nieuwe manier gaan leven. Daarom lieten ze […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De wijzen volgen een ster

Mosterdzaadjes – De wijzen volgen een ster

6 januari 2023

Als God dicht bij de mensen komt, willen mensen van overal erbij zijn. ‘Zie je die ster?’ vroeg de oudste wijze. De twee andere wijzen knikten. ‘Dat betekent dat er een koning is geboren’, legde hij uit. ‘Zullen we de ster volgen om die koning te zien?’ ‘Dat is een goed idee!’ zegden de andere […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De herders komen op bezoek

Mosterdzaadjes – De herders komen op bezoek

30 december 2022

Opeens hoorde Maria stemmen. Voor de deur van de stal stonden een heleboel mensen. Het waren herders, zag ze, sommigen hadden hun staf in de hand. Er waren zelfs een paar schapen bij. Jozef nodigde hen uit om binnen te komen. Ze keken naar het kindje. Heel voorzichtig legde een oude herder zijn hand op […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Jezus wordt geboren

Mosterdzaadjes – Jezus wordt geboren

23 december 2022

Een heel bijzonder kind Maria zat op de rug van hun ezel. Vandaag zouden ze aankomen in Betlehem. Ze zagen het stadje in de verte al liggen. Jozef hield de teugels vast. ‘Er zijn de laatste tijd veel vreemde dingen gebeurd’, dacht Maria. ‘Een engel die zei dat het kind in mijn buik van God […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – De droom van Jozef

Mosterdzaadjes – De droom van Jozef

16 december 2022

Matteüs vertelt over hoe Jezus geboren werd. Matteüs zuchtte. Hij had al zoveel verhalen over Jezus opgeschreven. Alleen het begin moest hij nu nog opschrijven: waar Jezus vandaan kwam en hoe hij geboren was. Matteüs had nooit gedacht dat juist het geboorteverhaal zo moeilijk zou zijn. Het was natuurlijk langer geleden dan die andere verhalen. […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Johannes en Jezus

Mosterdzaadjes – Johannes en Jezus

9 december 2022

Jezus bouwt verder op Johannes. Johannes de Doper zat in de gevangenis omdat hij de machthebbers had beledigd. Hij hoorde over Jezus en hoe hij overal rondtrok, hoe hij mensen genas en aan hen over God vertelde. Daarom stuurde Johannes een paar van zijn leerlingen naar Jezus. Ze moesten hem vragen: ‘Bent u de Messias […]

Lees meer »

Mosterdzaadjes – Maak de weg klaar

Mosterdzaadjes – Maak de weg klaar

2 december 2022

Johannes schudt de mensen wakker Simon en Andreas liepen langs de rivier de Jordaan. Opeens zagen ze een heleboel mensen bij elkaar staan. ‘Wat is hier aan de hand?’ vroeg Simon. ‘Er staat iemand te spreken’, zag Andreas. Hij stootte een oude man aan die aan het luisteren was. ‘Hé, naar wie staan jullie te […]

Lees meer »